Počet titulů: 33

Informace o kategorii

Alex et Zoé je řada učebnic francouzštiny pro děti ve věku 7-10 let. Obsahuje tři díly, od úplných začátků na úroveň A1 a A2. Učebnice jsou vhodné pro jazykové školy, které pracují s malými dětmi nebo pro výuku francouzštiny na prvním stupni základních škol. Alex et Zoé jsou atraktivní učebnice plné dobré nálady, příběhů okolo klasických pohádek CH. Perraulta (1. díl), bajek Jeana de Le Fontaina (2. díl) a světa Julese Vernea (3. díl). Děti jsou vedeny hlavně k mluvenému projevu, reakcím na konkrétní situace. Součástí sady učebnic Alex et Zoé je také interaktivní CD ROM a tzv. „cahier de lecture“ - sešity pro čtení.