Počet titulů: 7

Informace o kategorii

Kategorie nabízí tituly určené k přípravě na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE INICIAL na úrovni B1podle SERR pro jazyky. Mezi oblíbené tituly patří například Preparación DELE B1 inicial, Temas de espanol Léxico Es pan comido!.