Počet titulů: 2

Informace o kategorii

Kurz španělštiny Dominio je určen pro pokročilé studenty na úrovni C, kteří jsou schopni adekvátně komunikovat plynule v oblastech každodenního i profesionálního života a chtějí upevnit, rozšířit a zlepšit své jazykové dovednosti a kulturní rozhled. Kniha Dominio je vhodným přípravným materiálem na zkoušku Diploma de Español (Nivel Superior) C2.