Počet titulů: 132

Informace o kategorii

Tituly v kategorii English for Academic Purposes Speaking jsou zaměřeny na rozvoj mluveného projevu u studentů na pokročilé úrovni, kteří potřebují dosáhnout akademické úrovně. Novinkou na trhu pro rok 2012 je čtyřdílný kurz vytvořený ve spolupráci s National Geographic Pathways Listening and Speaking od nakladatelství Heinle. Mezi oblíbené tituly patří například Q: Skills for Success Listening & Speaking, Headway Academic Skills a další.