Počet titulů: 12

Informace o kategorii

Čtyřdílný španělský kurz Espacio joven je určen pro mládež. Moderní kurz Espacio joven je doplněn množstvím multimediálních materiálů, obsahuje aktivity k přípravě na zkoušku DELE, studentský CD-ROM s množstvím interaktivních cvičení a další. Espacio Joven dovede studenty ke středně pokročilé úrovni B1 podle SERR.