Počet titulů: 24

Hot Spot 1 Activity Book

Macmillan
ISBN: 9780230533714

Pracovní sešit k učebnici angličtiny Hot Spot je určen k dalšímu procvičení a upevnění zejména gramatiky a slovní...

Detailní informace →

281 Kč
Odesíláme ihned

Hot Spot 2 Activity Book

Macmillan
ISBN: 9780230533752

Pracovní sešit k učebnici angličtiny Hot Spot je určen k dalšímu procvičení a upevnění zejména gramatiky a slovní...

Detailní informace →

281 Kč
K dodání do 5 dnů

Hot Spot 3 Activity Book

Macmillan
ISBN: 9780230533790

Pracovní sešit k učebnici angličtiny Hot Spot je určen k dalšímu procvičení a upevnění zejména gramatiky a slovní...

Detailní informace →

281 Kč
K dodání do 5 dnů

Hot Spot 3 Class CDs

Macmillan
ISBN: 9780230533813

2 poslechová CD k učebnici Hot Spot 3 ( Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol a pro nižší ročníky...

Detailní informace →

754 Kč
K dodání do 5 dnů

Hot Spot 4 Activity Book

Macmillan
ISBN: 9780230533837

racovní sešit k učebnici angličtiny Hot Spot je určen k dalšímu procvičení a upevnění zejména gramatiky a slovní...

Detailní informace →

281 Kč
K dodání do 5 dnů

Hot Spot 4 Class CDs

Macmillan
ISBN: 9780230533851

2 poslechová CD k učebnici Hot Spot 4 ( Učebnice angličtiny pro 2. stupeň základních škol a pro nižší ročníky...

Detailní informace →

754 Kč
K dodání do 5 dnů

Hot Spot 5 Activity Book

Macmillan
ISBN: 9780230408784

Pracovní sešit k učebnici angličtiny Hot Spot je určen k dalšímu procvičení a upevnění zejména gramatiky a slovní...

Detailní informace →

281 Kč
K dodání do 5 dnů

Hot Spot 5 Student´s Book

Macmillan
ISBN: 9780230408777

Čtyřdílná učebnice angličtiny Hot Spot pro 2. stupeň základních škol a pro nižší ročníky gymnázií, věk 10 - 14 let je...

Detailní informace →

409 Kč
K dodání do 5 dnů

Informace o kategorii

Učebnice angličtiny Hot Spot je rozdělena do sedmi modulů, každý z nich se skládá ze 4 dvoustránkových lekcí. První 3 lekce v Hot Spot se zaměřují na výuku gramatiky a slovní zásoby, 4 lekce každého modulu Hot Spot rozvíjí jazykové dovednosti a svá témata čerpají z různých kultur – britské, americké, ale i z neanglicky mluvících zemí. Na závěr každého modulu je v Hot Spot zařazena opakovací lekce a také oddíl Extra Special, který obsahuje zábavné aktivity, jako jsou písničky, hry a mini-projekty. Učitel tak může snadno oživit hodinu zajímavými aktivitami, aniž by si je musel sám připravovat. Na konci učebnice Hot Spot najdou žáci oddíl Grammar Reference se shrnutím gramatických jevů podle jednotlivých lekcí. Vysvětlení jsou doprovázena mnoha funkčními ilustracemi, takže žák snadno jev pochopí, bez nutnosti číst dlouhé vysvětlující texty. Welcome Module - Před prvním modulem je v Hot Spot zařazen navíc volitelný Welcome Module určený pro žáky, jejichž znalosti nedosahují dostatečné úrovně, aby mohli začít prvním modulem. Učiteli tak umožňuje na začátku školního roku rychle projít základní látku – abecedu, čísla, barvy, členy, sloveso to be, přivlastňovací zájmena apod. a usnadnit tak slabším žákům používání nové učebnice. The Glooms v Hot Spot - Vaši žáci se jistě rádi seznámí s rodinou Gloomových. Gloomovi jsou poněkud zvláští rodina s nečekanými zájmy a s neobvyklým způsobem života. Gloomovi opakovaně vystupují v celé učebnici. Výuka je s nimi zábavnější, dávají žákům důvod vyjadřovat se v angličtině a usnadňují jim pochopení gramatiky. Pracovní sešit k učebnici angličtiny Hot Spot sleduje svou strukturou Hot Spot Student's Book a je určen k dalšímu procvičení a upevnění zejména gramatiky a slovní zásoby. Na konci je v Hot Spot zařazen oddíl Extra Practice, jehož účelem je poskytnout další aktivity pro žáky, kteří skončí s prací dříve, tzv. Fast Finishers, aby se učitel mohl věnovat žákům, kteří ještě předchozí úkol dokončují. Vztah ke čtení je v Hot Spot rozvíjen pomocí komiksového příběhu zařazeného na konci pracovního sešitu. Příběh může učitel zařazovat do výuky dle vlastního uvážení – zcela jej vypustit, číst po skončení každého modulu nebo jej zařadit až po probrání celé učebnice.