Počet titulů: 1

Informace o kategorii

IN COMPANY (2nd Edition) je nová 4 dílná učebnice obchodní angličtiny. In Company (2nd Edition) je vhodný pro firemní kurzy, jazykové školy, obchodní akademie a jazykové katedry VŠ. Přístup k jednotlivým dílům In Company (2nd Edition) se řídí pokročilostí studentů. Úkoly a cvičení v In Company (2nd Edition) přináší aktuální témata, aby odrážela stále se měnící svět obchodu a ekonomiky a motivovala studenty mluvit o zajímavých aktuálních tématech.