Počet titulů: 22

Informace o kategorii

 • Your Life: Umožňuje studentům stát se zodpovědnými a úspěšnými občany současného globálního světa.
 • Your Motivation: Rozšiřuje obzory a motivuje skrze reálná témata zajímavá pro teenagery.
 • Your Success: Připravuje studenty na celoživotní úspěch a plnění cílů dnešního dynamického, rychle se vyvíjejícího světa.
 • Global Skills – samostatné sekce a navíc i aktivity napříč celým obsahem vybavují studenty vitálními dovednostmi moderní doby (úspěšná týmová práce, řešení problémů, kulturní povědomí, kreativní myšlení, zachování zdraví, online bezpečnost aj.)
 • Mediation aktivity – poskytují studentům výbavu pro úspěšné sdílení a komunikování informací v angličtině (např. dovednosti interpretace, shrnutí a zaznamenávání)
 • Think and Share aktivity – povzbuzují studenty k analytickému myšlení, zdůvodňování svých odpovědí a zpochybňování jiných názorů
 • zajímavé fotografie a YouTube style vlogy na počátku každé lekce uvádí studenty zábavnou formou blízkou jejich věku do tématu a představují slovní zásobu a gramatiku dané lekce
 • 360° interaktivní obrázky – přenáší studenty do reálného prostředí, ve kterém si mohou rozvinout digitální gramotnost a aplikovat naučený jazyk při skupinové práci na projektech
 • gramatické animace – atraktivní a jasné představení gramatických jevů, ke kterým se může student vracet
 • dokumentární videa – přináší do hodin angličtiny reálný svět
 • Maturita Skills Trainer – důkladná systematická příprava na maturitu
 • Maturita Skills Test – jeden kompletní maturitní test se zadáním v českém jazyce
 • Functions Bank, Writing Bank, Wordlist s českou podporou
 • Culture sekce v pracovním sešitě prezentují českou kulturu v anglickém jazyce