Počet titulů: 2

Informace o kategorii

Zjednodušená francouzská četba pro děti od nakladatelství CLE. Knihy jsou určeny dětem ve věku 7 - 10 let a jsou rozděleny do tří úrovní. Pohádkové příběhy jsou bohatě ilustrované a doplněné o aktivity a vysvětlivky složitějších slov. GRAINE DE LECTURE 1 je určena žákům na úrovni Débutants a pokrývá slovní zásobu 200 slov.