Počet titulů: 18

Informace o kategorii

Skills Builder je šestidílná série určená k přípravě na zkoušky Cambridge Young Learners. Skills Builder procvičuje všechny čtyři hlavní jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní a mluvení). Série je rozdělena do tří úrovní - Starters, Movers a Flyers.