Počet titulů: 1

Informace o kategorii

Kategorie je tematicky zaměřena na oblast moderní techniky a vědy. Tituly jsou vhodné pro kurzy na vysokých školách.