Počet titulů: 1

Informace o kategorii

Nová angličtina Way to Win pro základní školy a víceletá gymnázia. Way to Win schválilo MŠMT ČR. Way to Win se zaměřuje na posilování mezipředmětových vztahů obsahuje motivační úvodní stránky, reálie anglicky mluvících zemí, poutavě ilustrované příběhy, úkoly pro vlastní tvorbu a projev. Way to Win nabízí také krátké příběhy určené k četbě po určitých etapách výuky, písničky, gramatické přehledy s vysvětlením a příklady a pestrou řadu aktivit, dostatek poslechů (namluveno rodilými mluvčími), čtivých příběhů ze života dětí s výchovnými prvky, které jsou podány nenásilnou formou (směřování k toleranci vůči národnostním rozdílům, podněty k úvaze o každodenních etických otázkách)