Počet titulů: 1

Informace o kategorii

Kategorie je tematicky zaměřena na oblast zemědělství. Tituly jsou vhodné pro kurzy na středních a vysokých školách nebo pro profesionály, kteří si potřebují rozšířit svou odbornou slovní zásobu.