04.03.2021

Ještě koncem roku 2019 se zdálo naprosto utopickou myšlenkou, že prakticky veškerá výuka bude probíhat distančně pomocí online nástrojů.

Jak na distanční výuku

Distanční výuka - Co nám dala, a co vzala?

Ještě koncem roku 2019 se zdálo naprosto utopickou myšlenkou, že prakticky veškerá výuka bude probíhat distančně pomocí online nástrojů. Nicméně situace ohledně pandemie koronaviru toto zásadně změnila a vládou nařízené uzavření škol, které prvně přišlo v březnu 2020, nedalo ředitelům a učitelům jinou možnost než se přizpůsobit a začít řešit výuku distančně. Nejinak je tomu zatím i v roce 2021.

Jaké jsou přínosy distanční výuky?

Přechod na distanční výuku s sebou přinesl několik pozitiv. Většina z nás měla běžnou školní docházku spjatu s brzkým vstáváním, které povězme si upřímně, nebylo mnohdy zrovna příjemné. Navíc řada studentů musela trávit dlouhé desítky minut, ne-li dokonce hodin dojížděním do školy - díky distanční výuce tedy studenti nemusejí tolik plýtvat svým časem. Přínosem je samozřejmě i větší komfort, který nabízí domácí prostředí oproti tomu školnímu.

Za největší přínos distanční výuky však považujeme možnost do vyučování zapojit různé interaktivní a poučné online kvízy apod., které nejenom výuku příjemně zpestří, ale v dnešní době jsou ve většině případů již natolik kvalitní a obsahují relevantní údaje, že plní i svou edukativní úlohu.

Jaká jsou negativa distanční výuky?

Bohužel přechodem na online výuku jasně vyplynulo na povrch, že sociální kontakt, který za běžného provozu škola nabízí, je pro děti nenahraditelný, zejména pro ty navštěvující nižší ročníky ZŠ. Na nedostatek sociálního kontaktu trpí ale i studenti středních škol, kteří díky tomu přicházejí o celou řadu zážitků spjatých se studentskými léty. Ukazuje se tak, že distanční výuka rozhodně není vhodná globálně pro všechny žáky ZŠ a SŠ. Zatímco jedni profitují z jejich benefitů, řeč je zejména o studentech vyšších ročníků SŠ, kteří se už snaží kupříkladu o vybudování své vlastní kariéry, tak pro jiné zas může být doslova noční můrou.

Mezi další stinné stránky online výuky se řadí, že umožňuje dětem lépe podvádět při testech. Z pohledu studentů pak bývá za jedno z největších negativ označováno to, že prakticky každý učitel používá jiný program pro sdílení souborů, odevzdávání úkolů a vedení výuky. Distanční výuce tedy chybí koncepce a jednotnost. Shrnuto podtrženo, školy nebyly připraveny na přechod na distanční výuku a je to často dosti znát. I přes pár výhod, které online výuka nabízí, je ale více než pravděpodobné, že děti se vrátí do školních lavic hned jakmile to bude možné.

Veškerá práva na zde uvedený text jsou vyhrazena. Kopírování částí či celého textu je zakázáno. Pouze se svolením provozovatele!