15.09.2021

Zajímá Vás kde se vzal Hallowen? Jeho symboly, nebo proč se dlabají dýně?

Kde se vzal Halloween ?

Původ Halloweenu
 

Okolnosti vzniku této tradice nejsou až do dnešního dne zcela jasné. Jeho kořeny bychom museli hledat v dějinách prastarých kmenů Keltů. Legenda praví, že se právě v noci, kdy se lámal měsíc říjen a listopad loučili s létem – tato událost měla nést název Samhain, který dle jejich víry představoval pána všech mrtvých.
 

Zhruba od 16. století začala být tato noc spojována s převlékáním do kostýmů představující duše zesnulých a koledováním potravin výměnou za koledu nebo básničku, tak, jak je zvykem i dnes. V Americe se tradice rozšířila až s masivním přílivem Irů v 19. století.
 

Název Halloween se postupně vyvinul zkrácením původního označení – All Hallows' Eve – předvečer všech svatých.

 

Kde se vzalo dlabání dýně?

Přelom října a listopadu, který obvykle doprovází sychravé podzimní počasí, je obdobím, kdy vzpomínáme na zesnulé více než kdy jindy. Zatímco v našich končinách je stále více preferovaný svátek Dušičky, který připadá na 2. listopadu, v anglosaských zemích je pro uctění památky nebožtíků vyhrazený 31. říjen – Halloween.

Dýně, kam se podíváš

Oslavy svátku jsou v současné době pojaty spíše jako společenská událost a obdoba karnevalu – to se samozřejmě neobejde bez stylových dekorací. Nejtypičtější symbol jsou vydlabané dýně se svíčkami, které původně sloužili jako orientační body pro koledníky v tmavých ulicích. Tento zvyk je velmi oblíbený i v současné době. Lidé často popustí uzdu své fantazii a tykve opatří různými ozdobami.
 

Mezi další typické symboly Halloweenu patří zejména čarodějnice, o kterých se tradovalo, že během oslav zesnulých duší mají ještě vyšší moc než obvykle! K ní neodmyslitelně patří i kotlík s lektvarem a pavouci. A co kočky? Zejména ty černé byly vždy vnímané jako mazlíčci kouzelnic, a proto jejich svítící oči patří mezi hlavní ikony doprovázející tuto magickou noc až dodnes.

 

Veškerá práva na zde uvedený text jsou vyhrazena. Kopírování částí či celého textu je zakázáno. Pouze se svolením provozovatele!