11.03.2021

Tuto metodu vzdělávání přinesla uznávaná italská lékařka Marie Montessori. Jejím základem je respektování jedinečné osobnosti každého dítěte. Dítě si samo vybírá kdy, kde a s kým bude pracovat. S možností samostatnosti přichází také zodpovědnost za následky své volby. Učitel nebo rodič pouze koordinuje směr dítěte, případně pomáhá, když je dítě nerozhodné.

Montessori hry, hračky

Pomůcky

Pomůcky Montessori se zaměřují vždy na jednu konkrétní vlastnost. Důležité je, aby při poznávání a činnosti dítě nerozptylovaly žádné jiné podněty. Pomůcky mohou být zaměřené například na poznávání tvarů či barev, teploty, hmotnosti nebo základních počtů. Vlastnost, které má pomůcka dítě přiučit, je zřetelná na první pohled. Pokud se má dítě například učit barvy, obsahuje pomůcka různobarevné destičky stejné velikosti a tvaru. Při učení tvarů mají zase všechny součásti pomůcky stejnou barvu a strukturu povrchu a liší se pouze tvarem. Díky tomu se dítě soustředí cíleně právě na to, co jej chceme naučit.

Montessori pomůcky jsou vhodné pro děti všech věkových kategorií, od těch nejmenších až po ty nejstarší na základních školách. Malé děti ocení například barevné kroužky na 3 kolících, kde se učí správně rozeznávat tři základní barvy a kolečko přiřadit k odpovídajícímu kolíku.  

Děti v mladším školním věku využijí Montessori pomůcky hlavně při výuce matematiky. Nápomocné jim mohou být třeba barevné počítací špalíčky. Kromě sčítání a odčítání do 10 si fixují k daným číslům také jejich anglický překlad.

Tyto pomůcky ocení i starší děti. Kromě biologie, kde se často používají třeba botanické komody s listy, je využijí i v matematice. Skvělým materiálem k výuce je barevná tabule pro násobení desetinným číslem. Jedná se o dřevěnou tabuli s barevnými čtverci, kterou doplňují korálky a čísla. Pomocí tabule si děti osvojí danou problematiku rychleji a příjemněji, než prostřednictvím klasických metod.

Veškerá práva na zde uvedený text jsou vyhrazena. Kopírování částí či celého textu je zakázáno. Pouze se svolením provozovatele!