15.10.2021

Tento výchovně vzdělávací proces vychází ze základů od Marie Montessori. Jedná se o italskou lékařku a pedagožku, která tento systém vytvořila za účelem pomoci postiženým dětem lépe zvládat vnímání okolního světa.

Montessori pedagogika

Jedná se o alternativní metodu především pro děti mentálně zaostalé, kterým tato pedagogika zlehčuje rozvíjení poznatků a dovedností. Díky této vědě je možné malé děti lépe připravit na svět. V dnešní době i u nás v České republice existuje několik školských zařízení, které se právě touto pedagogikou zabývají.
 

Výhody Montessori přístupu
 

První výhodou tohoto přístupu je prostředí učeben. Jednotlivé učebny jsou vybaveny velkým množstvím materiálů, které rozvíjejí všechny smysly. Praktické a terapeutické materiály jsou úžasnou příležitostí pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dokonale jim slouží k učení a prozkoumávání světa.
 

V Montessori školách jsou věkově smíšené třídy a menší kolektiv. Starší děti tak mohou pomáhat svým mladším spolužákům. Každý žák si může určit své vlastní tempo, aby pracovali bez jakékoliv zátěže. Dítě si může vybrat, čemu se bude věnovat.
 

Nevýhody Montessori přístupu
 

Montessori pedagogika má však i své nevýhody, které je nutné zmínit. První nevýhodou je samostatná práce. Pro dítě se speciální vzdělávacími potřebami může být obtížné pracovat samostatně a soustředit se na vykonávající činnost. Některé děti potřebují pomoc s uvedením do pracovního úkolu.
 

Většina pedagogů nepoužívá klasické učebnice, ale pouze pracovní listy. To může vést k nedostatkům informací a podkladů. Děti se tak nemohou podívat do potřebných materiálů, které by potřebovali ke splnění úkolu nebo k obohacení znalostí.
 

Montessori pedagogika má spoustu pozitivních dopadů jak na fyzický, tak i na psychický vývoj dítěte. Tento alternativní přístup je zaměřen na podporu dítěte při rozvíjení jeho znalostí a dovedností.

Veškerá práva na zde uvedený text jsou vyhrazena. Kopírování částí či celého textu je zakázáno. Pouze se svolením provozovatele!