Připravili jsme nový new.ajshop.cz. Zkuste nákup v novém eshopu.

Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost

AJSHOP.cz | 16. 02. 2021

Nakladatelství Eduko v roce 2017 vydalo zajímavou knihu, která je učebnicí pro střední a vysoké školy. Publikace se zabývá osvojením si tvorby obchodních, úředních nebo osobních písemností, tak aby byly správně po formální i obsahové stránce. V elektronické i tištěné podobě.

Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost

Učebnice má udělenu doložku MŠMT pod číslem jednacím MSMT-31989/2016 a splňuje normu ČSN 01 6910. Ke zvýšení odborné úrovně textu přispěla svými připomínkami a úpravami PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, která je vědeckou pracovnicí Ústavu pro jazyk český a zpracovatelkou nové revize uvedené normy.

Kniha poskytuje rady a návody, jak napsat různé druhy písemností tak, aby měly nejen všechny potřebné náležitosti, ale byly napsány správně také po jazykové stránce. Přidává rovněž informace, jak tyto písemnosti odesílat, přijímat a zpracovávat. V učebnici najdete kromě výkladu vzorové ukázky různých dokumentů a úkoly na procvičování.

Pravidla pro písemnou komunikaci se dynamicky rozvíjejí a tato kniha je velmi aktuální.

Samotná kniha je vázaná v kroužkové vazbě a tím se stává pevná a odolná při častém používání jak studenty škol, tak veřejností.

Je rozdělena do čtyř kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První se zabývá Úpravou dokumentů. Jak dosáhnout normalizované úpravy textu, pravidla pro umisťování interpunkčních znamének, jak správně psát číselné a časové údaje, kalendářní data, telefonní čísla a členit text, tak aby byl čitelný a přehledný.

V další kapitole se naučíte normalizovanou úpravu obchodního dopisu a zásady elektronické komunikace. Dozvíte se kam umístit náležitosti obchodního dopisu jako je adresa, předmět dopisu, jak oslovit adresáta, pozdrav, kam umístit razítko, podpis a přílohy. Procvičíte si také pravidla firemní emailové pošty.

V kapitole 3. a 4. získáte informace o druzích dokumentů a práci s nimi. Naučíte se psaní písemnosti obchodního i osobního charakteru.

Kniha je velmi přínosná a v úřední i běžné písemné komunikaci se hodí ji mít neustále po ruce.


comments powered by Disqus

Magazín plný učebnic

   VÍCE Z MAGAZÍNUKošík:

0

Login | Nová registrace

BURZA UČEBNIC   |   VELKOOBCHOD UČEBNIC PRO OBCHODNÍ PARTNERY   |   ZAHRANIČNÍ KNIHY   |   VÝPRODEJ UČEBNIC

Zákaznická linka

informace o objednávkách:
info@ajshop.cz