12.10.2021

Americký vzdělávací systém je častokráte dáván za vzor - aby také ne, vždyť tamní školství patří mezi nejlepší na světě.

Srovnání výuky v USA a ČR

Pojďme se tedy na chvíli pozastavit nad tím, jaké rozdíly panují ve výuce na amerických a českých školách, a co za výhody a nevýhody to přináší. Hlavním rozdílem mezi výukou v těchto dvou zemích je jednoznačně přístup k ní, zatímco v ČR se školy řídí striktně danými studijními osnovami a nemohou tak nabídnout prakticky žádnou flexibilitu, tak v USA panuje daleko individuálnější přístup - školy nemají jednotné studijní osnovy a zároveň se snaží, aby na každého bylo nahlíženo jako na osobnost.
 

To se odráží i v tom, že do průměrné americké třídy chodí o poznání méně žáků než do té české, aby jim právě mohl být poskytnut maximálně individuální přístup. Rovněž americké studijní programy nejsou tolik omezující jako ty české, neboť umožňují daleko rozsáhlejší možnosti, co se týče volby zaměření - zkrátka američtí studenti mají více možností se rozhodnout podle svých zájmů, co chtějí na dané škole studovat.
 


 


V USA se hodně diskutuje, v ČR zas memoruje
 

Obrovský rozdíl je patrný i v přístupu k nadaným žákům. Zatímco v USA je jim umožněno studovat látku, která je adekvátní jejich schopnostem, neboť na amerických školách nejsou studenti rozděleni na základě jejich věku, ale mohou si předměty sami volit dle obtížnosti, tak v ČR se musí nadaní trápit ve třídě s pomalejšími žáky. A to pak dělá výuku neefektivní pro všechny zúčastněné - situaci navíc v tomto ohledu ještě zhoršila inkluze. Rozdíly ve výuce jsou patrné i ve stylu jejího vedení, zatímco české školství je dosti postaveno na memorování, tak v USA je výuka vedena tak, že studenti o probíraném tématu diskutují a následně se o něm píši eseje - zkrátka dbá se na to, aby si na vše udělali názor, a ne se pouze biflovali.
 

Naopak výhodou českých studentů je, že šanci na prestižní vzdělání má víc z nich, neboť požadavky pro přijetí na prestižní americké univerzity jsou daleko striktnější než u nás. Navíc veřejné školy jsou u nás zdarma, o něčem takovém si mohou v Americe nechat pouze zdát. Za zmínku stojí i vyšší nároky na koncentraci a udržení pozornosti pro americké studenty, neboť hodiny jsou u nich v průměru o 10 minut delší a přestávky naopak o 5 minut kratší.

Veškerá práva na zde uvedený text jsou vyhrazena. Kopírování částí či celého textu je zakázáno. Pouze se svolením provozovatele!