Absolute Legal English

Helen Callanan,Lynda Edwards

DELTA PUBLISHING
ISBN: 9783125013292

Komplexní učebnice pro studenty práva a praktikující právníky, kteří chtějí pracovat v mezinárodním právním prostředí a potřebují rozšířit své jazykové dovednosti. Kniha je vhodná i přípravě na zkoušky Cambridge ILEC exam.

Více o produktu ↓

782 Kč -15%

0 - 5 ks
782 Kč
6 - 29 ks
774 Kč
30 a více ks
767 Kč

Dodání na sklad do 5 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Absolute Legal English : 9783125013292

782 Kč

Více o produktu

Komplexní učebnice pro studenty práva a praktikující právníky, kteří chtějí pracovat v mezinárodním právním prostředí a potřebují rozšířit své jazykové dovednosti. Kniha je vhodná i přípravě na zkoušky Cambridge ILEC exam.

Absolute Legal English je komplexní učebnice pro studenty práva a praktikující právníky, kteří chtějí pracovat v mezinárodním právním prostředí a potřebují rozšířit své jazykové dovednosti. Kniha je vhodná i přípravě na zkoušky Cambridge ILEC exam.

* Skládá se z devíti jednotek, které pokrývají hlavní oblasti mezinárodního práva.
* Každá jednotka poskytuje praxi ve všech čtyřech hlavních jazykových dovednostech úzce související
  s reálnou pracovní praxí.
* Je vhodná pro studenty připravující se na zkoušku ILEC
* Je informativní, napsána v přístupném stylu, používá celou řadu osvědčených postupů z oblasti výuky cizích
   jazyků v kombinaci s znalostmi příslušných právních záležitostí.
* Obsahuje slovníček užitečných slov, stejně jako všechny přepisy poslechů, odpověďní klíč a audio CD.
* Je vhodný jak pro třídu, tak pro samostudium.
Zahrnuje oblasti práva:
• Právo hospodářské soutěže
• Pracovní právo
• Smluvní právo
• Právo obchodních společností
• Právo životního prostředí
a dalšíDescription: Absolute Legal English is a comprehensive course book for students of law and practising lawyers who wish to work in an international legal environment and need to extend their language skills.

Absolute Legal English consists of nine units which cover the main areas of international law. Each unit gives practice in all four key language skills and all skills work is closely related to real working practice.

Absolute Legal English is suitable for students preparing for the ILEC exam, with additional exam-type tasks for each ILEC paper plus specific exam advice.

Absolute Legal English is written in an accessible style by authors who combine experience in language teaching and legal authority. It is informative and engaging and uses a variety of proven techniques from the field of language teaching combined with an authoritative knowledge of appropriate legal matters.

Absolute Legal English contains a glossary of additional useful terms as well as all the audio transcripts, answer key and Audio CD, making it suitable for both class and self-study.
Contents: Areas of Law covered:
• Intellectual property
• Competition law
• Employment law
• Contract law
• Real property law
• Company law
• Environmental law

Výrobce
DELTA PUBLISHING
Jazyk
angličtina
Autor
Helen Callanan,Lynda Edwards
Obsah
paperback
Rok vydání
2010
Počet stran
250