Angličtina pro MÍRNĚ POKROČILÉ B1- online

onlinejazyky.cz
EAN: online-we-004

Základy umíte, ale když máte souvisle komunikovat chybí vám slovíčka a nejste si jisti gramatikou? Doplňujte si mozaiku toho, co umíte. Pracujte na zdokonalování svých znalostí a dostane se vám schopnosti plynně konverzovat bez základních gramatických chyb.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

2,511 Kč

0 - 4 ks
2,511 Kč
5 a více ks
2,486 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 2,511 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Angličtina pro MÍRNĚ POKROČILÉ B1- online : online-we-004

2,511 Kč

Více o produktu

Základy umíte, ale když máte souvisle komunikovat chybí vám slovíčka a nejste si jisti gramatikou? Doplňujte si mozaiku toho, co umíte. Pracujte na zdokonalování svých znalostí a dostane se vám schopnosti plynně konverzovat bez základních gramatických chyb.

Základy umíte, ale když máte souvisle komunikovat chybí vám slovíčka a nejste si jisti gramatikou? Doplňujte si mozaiku toho, co umíte. Pracujte na zdokonalování svých znalostí a dostane se vám schopnosti plynně konverzovat bez základních gramatických chyb. Kurz obsahuje 12+1 měsíců studia. Jestliže se odhadnete nesprávně a náplň kurzu vám nebude vyhovovat, můžete si do 14 dnů vybrat jiný kurz nebo požádat o vrácení peněz. Nic neriskujete, neváhejte a zkuste to.

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti.

Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Závěrečný měsíc je věnován revizi studia, kdy si zopakujete, co jste se v kurzu naučili a ověříte,  jak si naučenou látku pamatujete.

TEMATICKÉ OKRUHY

 1. Zaměstnání
 2. Volný čas
 3. Začátky v práci
 4. Film a hudba
 5. Do budoucnosti
 6. Naši nejbližší
 7. Na dovolené
 8. Odlišné kultury
 9. Život je těžký
 10. Jdeme nakupovat
 11. Drby a novinky
 12. Dosažení cílů
 13. Opakování

GRAMATIKA

 • slovosled v anglické otázce
 • nepřímé otázky
 • tázací dovětky
 • frekvenční příslovce
 • dynamická a stavová slovesa
 • výrazy pro opakování děje (frequency expressions)
 • použití členů určitých a neurčitých
 • otázky podmětné
 • přítomný čas prostý
 • krátké odpovědi – souhlas, nesouhlas
 • přítomný čas průběhový
 • echo questions
 • sloveso TO HAVE GOT
 • vztažné věty
 • slovesa do, play, go, go to
 • minulý čas prostý
 • příslovečná určení času – minulý čas
 • minulý čas průběhový
 • modální sloveso must
 • použití have to/had to
 • předpřítomný čas prostý
 • druhý stupeň přídavných jmen
 • třetí stupeň přídavných jmen
 • nepravidelná přídavná jména – superlativ a komparativ
 • předpony přídavných jmen (im-, in-, un-, dis-)
 • slovosled u přídavných jmen
 • výrazy so, such
 • budoucí čas – will/won’t
 • tvary will be able to/can
 • tvary may/might
 • plány do budoucna – be going to, be plannig to, be hoping to, atd.
 • slovesa s předložkami
 • modální slovesa
 • přídavná jména – porovnávání
 • enough/rather/too/quite
 • slovesa po kterých následuje gerundium/infinitiv
 • sloveso go s předložkami
 • partitiva
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • vyjádření budoucích plánů - přítomný čas průběhový
 • přivlastňovací zájmena samostatná
 • účelový infinitiv
 • tvary a použití must/mustn’t
 • tvary a použití should/shouldn’t
 • příslovce – budoucí čas
 • nultý kondicionál
 • první kondicionál
 • druhý kondicionál
 • what is it like vs. what does it look like
 • too much, too many, (not)enough
 • frázová slovesa
 • trpný rod (přítomný čas prostý, minulý čas prostý, předpřítomný čas)
 • tvoření  a použití slov s příponami a předponami – some-,any-, no-, every-, -where, -thing, -body, atd.
 • vazba used to
 • nepřímá řeč

 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • zaměstnání
 • hledání práce
 • typ pracovního poměru
 • sporty
 • kino a divadlo
 • galerie a muzeum
 • oblíbené aktivity
 • pracovní podmínky
 • v práci
 • sliby
 • filmové výrazy
 • filmové žánry
 • filmové obsazení
 • hudební příslušenství
 • hudba a hudební žánry
 • televizní programy
 • příslušenství k televizi
 • odborná odvětví
 • počítače
 • příslušenství k počítačům
 • plány a sny
 • cestování
 • cesty do vesmíru
 • fyzický vzhled
 • charakterové vlastnosti
 • typy lidí
 • na svatbě
 • rodina a blízcí příbuzní
 • telefonní příslušenství
 • odlétáme
 • vzdálené destinace
 • balíme na dovolenou
 • balíme kosmetiku
 • balíme oblečení
 • jaké je počasí
 • špatné počasí
 • krásné počasí
 • náš dům
 • vybavení domu
 • práce na zahradě
 • nábytek a věci v domácnosti
 • máme návštěvu
 • v kuchyni
 • cizí města a jídlo
 • odlišné zvyky
 • v restauraci
 • každodenní trable
 • když jsme nemocní
 • uspěchaná doba
 • naše pocity
 • ruch v sousedství
 • materiály
 • nákup oblečení
 • v obchodě s oblečením
 • v supermarketu
 • nakupujeme potraviny
 • chceme jít nakupovat
 • s prodavačkou
 • jak platit
 • vrácení zboží, stížnosti
 • co se děje ve světě
 • vysílání zpráv v rádiu a televizi
 • naše cíly a jak jich dosáhnout

FRÁZE

 • vyjádření souhlasu a nesouhlasu
 • pojďme ven
 • nákup lístků
 • ptáme se na práci
 • náš oblíbený sport
 • co rádi děláme
 • začínáme neformální konverzaci
 • ukončujeme konverzaci
 • omluvy, výmluvy
 • mluvíme o oblíbeném filmu
 • na co se rádi díváme v televizi
 • telefonování
 • při odletu
 • máme návštěvu
 • co si dáme dobrého
 • jsme nemocní

Galerie

Výrobce
onlinejazyky.cz
Jazyk
angličtina
Obsah
online kurz
Úroveň
mírně pokročilí