Angličtina pro ŽÁKY 5. třídy - online

onlinejazyky.cz
EAN: online-we-032

Pro žáky 1. stupně jsme si připravili speciální kurz angličtiny zaměřené na látku 5. třídy. Kurz zohledňuje slovní zásobu a gramatiku probíranou v nejpoužívanějších učebnicích na základních školách a také odpovídají RVP.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

1,906 Kč

0 - 4 ks
1,906 Kč
5 a více ks
1,887 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 1,906 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Balíkovna za 59 Kč !

Související k produktu

Angličtina pro ŽÁKY 5. třídy - online : online-we-032

1,906 Kč

Více o produktu

Pro žáky 1. stupně jsme si připravili speciální kurz angličtiny zaměřené na látku 5. třídy. Kurz zohledňuje slovní zásobu a gramatiku probíranou v nejpoužívanějších učebnicích na základních školách a také odpovídají RVP.

Kurz Angličtiny pro žáky 5. tříd je sestaven v souladu s potřebami základních škol a vznikl ve spolupráci s učiteli a rodilými mluvčími. Kurz za pomocí obrázků a jednoduchých cvičení opakuje a upevňuje slovní zásobu, fráze a základy gramatiky. Děti si také procvičují výslovnost a hravou formou nacvičují poslech a další jazykové dovedností.

Tento kurz je určený pro žáky 5. tříd. V kurzu můžeme najít gramatické jevy, které se týkají přítomného času prostého, průběhového, řadových číslovek, ukazovacích zájmen a mnoho dalšího. Tento kurz se také zaměřuje na nacvik hláskování.

Každý den jsou k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný motivační systém vyhodnotí chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.

Kurz je rozdělený do 10 tematických kapitol. Slovní zásoba je zaměřena na přírodu, školu, nakupování apod. Žák si kromě slovíček také automatizuje první fráze a učí se je vhodně použít. Trénink frází je propojený se slovní zásobou a gramatikou.

GARANCE ROZSAHU KURZU:

  • 570+ multimediálních výukových stránek
  • 260+ stránek s výkladem
  • 250+ interaktivních cvičení
  • 300+ nových slovíček a frází
  • 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky
  • okamžitý překlad vybrané věty či slova
  • neomezený trénink výslovnosti
  • neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
  • autentické audio poslechy
  • video výklady

GARANCE KVALITY METODIKY KURZU

Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a dle Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství.

Výrobce
onlinejazyky.cz
Obsah
online kurz