Aventura 2

K. Brožová, C. Ferrer Peñaranda

Klett nakladatelství
ISBN: 9788073970437

Nová učebnice španělštiny pro střední a jazykové školy kombinující moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta. - Druhý díl se skládá z učebnice a pracovního sešitu, dvou vložených CD a dovede studenty do úrovně A2

Více o produktu ↓

460 Kč -15%

0 - 5 ks
460 Kč
6 - 29 ks
455 Kč
30 a více ks
451 Kč

Dodání na sklad do 5 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Aventura 2 : 9788073970437

460 Kč

Více o produktu

Nová učebnice španělštiny pro střední a jazykové školy kombinující moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta. - Druhý díl se skládá z učebnice a pracovního sešitu, dvou vložených CD a dovede studenty do úrovně A2

Koncepce Aventura zohledňuje požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kombinuje moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta. Každý díl se skládá z 10 lekcí a odpovídá učivu na jeden školní rok při tříhodinové týdenní dotaci.

Jednotlivé lekce spolu tematicky souvisí a jsou propojeny dobrodružstvím skupiny mladých lidí, kteří v prvním díle cestují po Španělsku, v druhém po Latinské Americe.
V lekcích se objevují pomocné rámečky, které ve stručnosti představí nová slovíčka nebo gramatické jevy, a do nichž student za pomoci textu doplňuje hesla či pravidla. Lekci tvoří uzavřené dvojstrany, z nichž každá je koncipována jako nezávislá učební jednotka, což napomáhá motivaci studujících, ale i plánování výuky učitelem. Lekci uzavírá dvojstrana věnovaná reáliím, komiks, shrnující probrané jevy, česko-španělský přehled gramatiky a tematicky seřazená slovní zásoba.

Používané strategie:
-          Témata a jazyk odpovídající věkové skupině mladých lidí
-          Rovnoměrný rozvoj řečových dovedností
-          Reálie jako nedílná a přirozená součást učiva
-          Komiks jako poutavá forma prezentace
-          Důraz na komunikaci
-          Přehledné uspořádání, moderní grafické zpracování
Aventura zahrnuje v jednom svazku učebnici a pracovní sešit (v druhé části knihy). Tvoří ji deset lekcí, dvě opakovací jednotky, shrnující a procvičující probranou látku a testující jazykové dovednosti studenta a jazykové portfolio. Do knihy jsou vložena 2 CD s poslechovými cvičeními, které namluvili rodilí mluvčí. Ke knize je připojen španělsko-český slovníček.
Každá lekce začíná vstupní stranou s informací o cílech dané lekce, následuje dvojstrana s motivačním a komunikativní metodikou, na dalších stranách se nacházejí cvičení a aktivity nejrůznějšího typu (poslechová cvičení, cvičení ve dvojicích a ve skupině, vše doplněné barevnými ilustracemi a fotografiemi).
Dvojstrana věnovaná reáliím El Diario de Anna v prvním dílu a Vocal latinas ve druhém obsahuje souvislý text ve formě deníku nebo reportáže. Texty pojednávají o španělské a latinskoamerické kultuře, geografii i každodenním životě ve Španělsku a Latinské Americe. Závěrečný komiks Cómic para ti shrnuje přirozenou formou gramatiku i slovní zásobu.
Lekci uzavírá Resumen gramatical, kde jsou přehledně shrnuty gramatické jevy dané lekce s komentářem v mateřském jazyce a s příklady pro snadnější pochopení, a Vocabulario y Comunicación, kde je tematicky seřazena aktivní slovní zásoba a nejdůležitější fráze dané lekce.
Pracovní sešit v druhé části knihy obsahuje velké množství úloh pro samostatnou práci studentů, včetně úloh k rozvíjení porozumění mluvenému slovu na CD a ověření této schopnosti. Knihu uzavírá Portfolio – přehled osvojených jazykových dovedností, sloužící k evaluaci dosažené úrovně znalosti jazyka.
Metodická příručka pro učitele obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových cvičení, klíč ke cvičením v učebnici a klíč k testům.
 
Obsah Aventura 2:
1. De cinco estrellas
2. De tiendas
3. Vays fauna!
4. Cómo pasa el tiempo!
5. Lo pasado, pasado está
6. Felicidades!
7. Cosas del corazón
8. Más vale prevenir
9. Menuda historia!
10. Viviendo al máximo

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
španělština
Autor
K. Brožová, C. Ferrer Peñaranda
Obsah
kniha + Audio CD
Rok vydání
2010
Počet stran
222 + 120´
Úroveň
A2