Český jazyk 2/1.díl

Jana Potůčková

Studio 1+1
ISBN: 9788086252087

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný Pracovní sešit a tři díly písanek. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 1. třídu ZŠ. Přísně dodržuje didaktické zásady. (MŠMT čj. 8439/2007-22)

Více o produktu ↓

43 Kč -5%

0 - 5 ks
43 Kč
6 - 29 ks
42 Kč
30 a více ks
42 Kč

Aktuálně skladem

Související k produktu

Český jazyk 2/1.díl : 9788086252087

43 Kč

Více o produktu

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný Pracovní sešit a tři díly písanek. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 1. třídu ZŠ. Přísně dodržuje didaktické zásady. (MŠMT čj. 8439/2007-22)

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný Pracovní sešit a tři díly písanek.

 • Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 1. třídu ZŠ.
 • Přísně dodržuje didaktické zásady.
 • Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované.
 • Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva.
 • Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům.
 • Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská.
 • Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky.
 • Celý soubor ČJ pro 2. tř. ZŠ používá dokonalé psací písmo, které je v souladu s tabulí psacího písma podle MŠMT (viz písanky)
 • Orientační obsah 1. dílu:
  * Opakování velké písmeno na začátku jména, věty, věta se skládá ze slov slovo se skládá ze slabik
  * Význam slov - slova mnohoznačná, citově zabarvená, synonyma, antonyma
  * Věta - místo v textu, druhy vět, věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
  * Sloh - popis
  * Slovo - místo slova ve větě, slova - souřadná, podřazená a nadřazená, dělení na konci řádku
  * Sloh - omluva
  * Slabiky a hlásky (samohlásky a souhlásky)
  * Souhlásky - slabikotvorné l a r
  * Samohlásky - krátké, dlouhé, ú, ů
  * Sloh - vyprávění
  * Souhlásky tvrdé
  * Souhlásky měkké
  * Hra
  * Sloh - popis

Výrobce
Studio 1+1
Jazyk
čeština
Autor
Jana Potůčková
Obsah
kniha
Počet stran
40