Český jazyk 3/2.díl

Jana Potůčková

Studio 1+1
ISBN: 9788086252513

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 3. třídu ZŠ. Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. (MŠMT ČR pod č.j MSMT - 15043/2012-22)

Více o produktu ↓

42 Kč -5%

0 - 5 ks
42 Kč
6 - 29 ks
41 Kč
30 a více ks
41 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Český jazyk 3/2.díl : 9788086252513

42 Kč

Více o produktu

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 3. třídu ZŠ. Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. (MŠMT ČR pod č.j MSMT - 15043/2012-22)

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 3. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný PRACOVNÍ SEŠIT, ČÍTANKU, dvoudílnou PÍSANKU, PRACOVNÍ SEŠIT K ČÍTANCE, sdruženou knížku SLOH A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA, procvičovací sešit VYJMENOVANÁ SLOVA.

 • Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 2. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován.
 • Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované.
 • Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva.
 • Zejména je novátorsky pojato objasnění vyjmenovaných slov - od 23. stránky prvního dílu je knížkou proložena hra Vyjmenovaná slova, ke které slouží i obě motivující přílohy ŽOLÍKOVÁ KARTA a ŽOLÍCI.
 • Při výuce vyjmenovaných slov je kladen velký důraz na rozpoznání slov příbuzných a slov odvozených.
 • Výuka je doplněna procvičovacím sešitem VYJMENOVANÁ SLOVA.
 • Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost.
 • Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům.
 • Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky.
 • Celý soubor ČJ pro 3. tř. ZŠ používá dokonalé psací písmo, které je v souladu s tabulí psacího písma podle MŠMT (viz PÍSANKA)
 • Orientační obsah 2. dílu:
  * Vyjmenovaná slova po m
  * Vyjmenovaná slova po p
  * Vyjmenovaná slova po s
  * Vyjmenovaná slova po v
  * Slova s předponou vy-, vý-
  * Vyjmenovaná slova po z
  * Slovní druhy - opakování
  * Podstatná jména - opakování
  * Přídavná jména
  * Zájmena
  * Číslovky
  * Slovesa - opakování
  * Slova ohebná - opakování
  * Příslovce
  * Předložky, spojky
  * Částice
  * Citoslovce
  * Věta jednoduchá a souvětí
  * Stavba věty jednoduché
  * Souvětí
  * Obsah, použitá literatura

Galerie

Výrobce
Studio 1+1
Jazyk
čeština
Autor
Jana Potůčková
Obsah
kniha
Počet stran
44