Český jazyk 3 pro SŠ - učebnice

TAKTIK International, s.r.o
ISBN: 9788075632852

Nová učebnice Vám chce nabídnout nejen moderní a atraktivní vzhled, ale především ukázky textů z různých oborů i období, srozumitelné výklady a podněty k přemýšlení o tom, jaká vlastně čeština je.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

181 Kč * 185 Kč
-2%

0 - 4 ks
181 Kč
5 a více ks
179 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 181 Kč.

Skladem

Balíkovna za 59 Kč !

Související k produktu

Český jazyk 3 pro SŠ - učebnice : 9788075632852

181 Kč

Více o produktu

Nová učebnice Vám chce nabídnout nejen moderní a atraktivní vzhled, ale především ukázky textů z různých oborů i období, srozumitelné výklady a podněty k přemýšlení o tom, jaká vlastně čeština je.

Celkem 72 stran obsahu pro 3. ročník SŠ je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 19 kapitol. Učebnici doplňuje pracovní sešit určený k procvičování probraného učiva.

V souladu s RVP ZV

 

 • Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušenosti s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.
 • Celkem 72 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části, které jsou doplněny seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.
 • Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu studentů.
 • Doplněno o seznam odborné literatury a rejstřík pojmů.
 • Texty doprovázejí barevné fotografie, kresby a mapky.
 • V každé kapitole je graficky odlišené nadstandardní učivo, za tematickými celky je shrnutí a opakování učiva.
 • Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

 

Obsah:

 • Opakování – základní pojmy
 • I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  • 1. Nauka o větě
   • Věta
   • Větné členy
   • Shrnutí a opakování
   • Druhy vět podle složení
   • Polovětné útvary
   • Nepravidelnosti větné stavby
   • Vyjadřování postojové modality
   • Pořádek slov v české větě
   • Shrnutí a opakování
  • 2. Souvětí
   • Souvětí
   • Souvětí podřadné
   • Souvětí souřadné
   • Shrnutí a opakování
 • II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  • 1. Odborný styl
   • Odborný styl
   • Zpracování informací
   • Referát
   • Výklad
   • Přednáška
   • Shrnutí a opakování
 • 2. Publicistický styl
  • Publicistický styl
  • Útvar publicistického stylu
  • Reklama, její funkce a jazyk
 • 3. Řečnický styl
  • Řečnické projevy
  • Shrnutí a opakování
 • Odborná literatura
 • Rejstřík pojmů

 

Počet stran: 72 celobarevných stran A4

Výrobce
TAKTIK International, s.r.o
Obsah
paperback