Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP (2-68)

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o
EAN: 2-68

Představujeme vám novou řadu čítanek pro 1. stupeň vhodnou i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

176 Kč * 179 Kč
-2%

0 - 4 ks
176 Kč
5 a více ks
174 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 176 Kč.

K odeslání do 14 pracovních dní.

Související k produktu

Čítanka 2 NOVĚ vhodná i pro žáky se SVP (2-68) : 2-68

176 Kč

Více o produktu

Představujeme vám novou řadu čítanek pro 1. stupeň vhodnou i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všem žákům pomáhají zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňují jejich inkluzi v běžné třídě. Rozšířená verze Čítanky pro 2. ročník má mnohostranné využití a práci s ní doporučujeme: • všem žákům 2. ročníků pro rozvíjení jejich čtenářských dovedností • žákům se specifi ckou poruchou učení, především s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů, a to pro usnadnění jejich integrace v běžné třídě • vyučujícím 2. ročníků, kteří mají ve své třídě žáky s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů • vyučujícím jako materiál do hodin tzv. intervence, a to za účelem doučování • rodičům a učitelům, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat. Modrou barvou jsou po stranách uvedeny výpisky z obsahů, fialovou barvou pak otázky, jejichž zodpovězení nahrazuje výpisky z obsahů. Zelenou barvou jsou psány doplňující a vysvětlující informace (včetně případné zvláštní výslovnosti) a označena slova v textu, kterých se týkají. Červenou barvou jsou v textu označena slova, u nichž je po straně kurzívou uvedena správná výslovnost. Černou barvou jsou doplněny další úkoly a otázky k ukázkám. V některých textech naznačují správné slabikování slov tučně zvýrazněné slabiky. K Čítance pro 2. ročník vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude vydán Metodický průvodce, který bude obsahovat metodická doporučení pro práci s učebnicí, výčet forem a metod výuky atd. v aplikaci na konkrétní texty čítanky.

Výrobce
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o
Jazyk
čeština
Obsah
a4
Počet stran
176