Čítanka 4 – pracovní sešit

Mgr. Radek Malý, Ph.D.

PRODOS spol. s r. o
ISBN: 9788072301935

pracovní sešit k čítance pro 4. ročník ZŠ (Schvalovací doložka MŠMT: č.j. MSMT-20181/2013)

Více o produktu ↓

57 Kč -2%

0 - 5 ks
57 Kč
6 - 29 ks
57 Kč
30 a více ks
56 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Čítanka 4 – pracovní sešit : 9788072301935

57 Kč

Více o produktu

pracovní sešit k čítance pro 4. ročník ZŠ (Schvalovací doložka MŠMT: č.j. MSMT-20181/2013)

Pracovní sešit Čítance 4 je její volnou součástí. Tvoří s ní organický celek. Podporuje dosahování očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí pomocí úkolů a cvičení různého typu pro zdatné i méně zkušené čtenáře. Prostřednictvím zadání úkolů i jejich řešení se děti dozvídají více o tom, co znamená čtení a literatura. Sešit nastiňuje různé možnosti, jak pracovat s ukázkami z učebnic a s ilustracemi. Cvičení ověřují, zda čtenář textu porozuměl a zda si s ním umí poradit. Motivace k zážitkovému čtení je nejdůležitějším záměrem pracovního sešitu. 

Narativní (vyprávěcí) model výuky, který je základem všech učebnic Českého jazyka a literatury pro 1. stupeň v Modré řadě, má několik kladů: rozvíjející se příběh motivuje děti, aby chtěly samy pokračovat ve výuce, udržuje jejich pozornost při hodině a především propojuje komunikativní aktivity s gramatickým učivem i literaturou. Tím se naplňuje základní požadavek RVP, aby učivo nebylo pro děti cílem, ale prostředkem k dalšímu rozvoji. Čtení se pro děti přirozeně stává aktivitou, která vede k vlastnímu rozvoji, ale také jim pomáhá najít si místo mezi ostatními. Taková skladba čítanky otevírá možnosti pro rozvoj dětí v citové a hodnotové sféře i ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Výrobce
PRODOS spol. s r. o
Jazyk
čeština
Autor
Mgr. Radek Malý, Ph.D.
Obsah
pracovní sešit
Rok vydání
2008
Počet stran
64