deutsch.com 1 DVD

Franz Specht

Hueber Verlag
ISBN: 9783190716586

DVD k 1. dílu učebnice Deutsch.com - v šesti zábavných videoklipech se protagonisté Bina a Olli seznamují nejprve prostřednictvím internetu, později se setkávají v reálném životě. Jednotlivé sekvence odpovídají progresi v učebnici

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

Materiály zdarma pro učitele od Hueber Verlag

656 Kč * 745 Kč
-12%

0 - 4 ks
656 Kč
5 a více ks
649 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 656 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

deutsch.com 1 DVD : 9783190716586

656 Kč

Více o produktu

DVD k 1. dílu učebnice Deutsch.com - v šesti zábavných videoklipech se protagonisté Bina a Olli seznamují nejprve prostřednictvím internetu, později se setkávají v reálném životě. Jednotlivé sekvence odpovídají progresi v učebnici deutsch.com
Mladý, dynamický tým autorů pod vedením zkušeného profesora Neunera vytvořil učebnici, ve které se zúročily praktické zkušennosti z výuky spolu s vysokou teoretickou profesionalitou.

* Učebnice zaujme texty, které čerpají náměty ze života teenagerů, a autentickým, živým jazykem.
* Třídílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného evropského referenčního rámce,
   cílem je dovést studenty na úroveň B1.
* Vhodná pro 2. jazyk na ZŠ i pro SŠ (viz přehled – tabulka na str. 1). Využívá kontextu vícejazyčnosti
   (žáci již mají zkušenosti s 1. cizím jazykem a znalosti z mateřštiny) a na jeho základě nabízí efektivní a
   časově úsporné techniky učení.
* V učebnici se procvičují všechny čtyři dovednosti těsně provázané se systematickou výukou gramatiky a
   slovní zásoby.
* Každý díl obsahuje 18 lekcí rozdělených do 6 modulů.
* Úvodní Starter-Modul využívá potenciálu již nabytých znalostí a zkušeností z výuky jazyků a mj. vybaví žáky
   základními frázemi.
* Lekce jsou krátké a přehledné: 2 dvojstránky s novou látkou (gramatika, slovní zásoba), 1 stránka
   magazínu s reáliemi a zajímavostmi ze života mládeže s důrazem na nácvik dovedností a závěrečný
   přehled probrané látky včetně deskriptorů podle Evropského jazykového portfolia a aktivní slovní zásoby.
* Pracovní sešit obsahuje širokou škálu cvičení ke slovní zásobě, gramatice a komunikačním prostředkům.
* Český pracovní sešit obsahuje navíc:
      - dvojjazyčný slovníček řazený chronologicky podle lekcí
      - výklad gramatiky v češtině
      - další komponenty v mateřském jazyce: sebeevaluaci podle Evropského jazykového portfolia
        (To už umím!), techniky učení (Učení bez mučení) a systematickou přípravu na státní maturitní zkoušku.
* Díky vloženému CD si může žák samostantně procvičovat i fonetiku.
* Na konci každého modulu je opakování s důrazem na dovednosti, reálie a projekt.
* Metodická příručka obsahuje vedle metodických pokynů pro příravu učitele také testy, kopírovací předlohy a
   náměty na hry.
* Bezplatný internetový servis na adrese www.hueber.de (doplňkové materiály pro učitele a on-line cvičení
   pro žáky).
*  Online-podpora na www.hueber.de .
*  Novinka: DVD obsahuje šest zábavných videoklipů se stoupající obtížností pro úroveň A1 a sekvence
    k reáliím. Práci s DVD usnadňují pracovní listy.
* Novinka: Interaktivní učebnice je využitelná jak na interaktivní tabuli, tak na dataprojektoru.
   Obsahuje učebnici v digitalizované podobě, integrované zvukové nahrávky a běžné aplikace
   pro interaktivní tabuli. U interaktivních cvičení je k dispozici klíč.

Výrobce
Hueber Verlag
Jazyk
němčina
Autor
Franz Specht
Obsah
DVD
Rok vydání
2010
Počet stran
93´
Úroveň
A1