Édito Niveau B2 učebnice + CD Mp3 + DVD

Hatier Didier
ISBN: 9782278080984

Učebnice pro střední a jazykové školy. Koncepce učebnice je orientovaná na mluvnici a fonetiku. Dovede k úrovni B2.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

453 Kč * 492 Kč
-8%

0 - 4 ks
453 Kč
5 a více ks
449 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 453 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Édito Niveau B2 učebnice + CD Mp3 + DVD : 9782278080984

453 Kč

Více o produktu

Učebnice pro střední a jazykové školy. Koncepce učebnice je orientovaná na mluvnici a fonetiku. Dovede k úrovni B2.

Popis

Učební soubor Édito B2 –  3e édition je určen dospělým a dospívajícím studentům, kteří dosáhli znalostí odpovídajících úrovni B1 SERR pro jazyky. Pokrývá celou úroveň B2 a kompletně připraví studenty ke zkoušce DELF B2.

Cílené a interaktivně zaměřené autentické komunikativní úlohy, vhodně volené dokumenty v každé lekci a také vlastní zkouška na nečisto na konci učebnice vedou k prohlubování vědomostí a získání dovedností daných úrovní B2.

Střídání práce v rámci lekce; systematické zařazování a střídání jednotlivých dovedností; všech typů cvičení; zvláštní pozornost věnovaná porozumění a vlastnímu ústnímu i písemnému projevu; využívání motivačních a aktivizačních autentických situací; úlohy a tvůrčí projekty pro práci ve skupinách – to vše umožní studentům být součástí nejrůznějších situací, aktivně je prožívat a rozvíjet své interaktivní savoir-vivre. S učebnicí je úzce metodicky propojené využívání CD a DVD (vložené v učebnici) pro práci ve třídě i při samostudiu.

Učebnice

■ má 12 lekcí, každá z nich je věnována jednomu tématu (opinion, parole, médias, voyages, histoire, corps et santé, nature, art et gastronomie, sentiments et vie sociale, travail, Internet et nouveaux médias, futur et perspectives. Témata se postupně prohlubují a v lekcích se prolíná práce napříč všemi čtyřmi kompetencemi.

(viz odkazy na Obsah učebnice Témata na DVD)

■ široký prostor je věnován interkulturním vazbám a frankofonii, první dvoustrana každé lekce – Regards croisés – přináší svědectví cizinců žijících ve Francii a informace o Francouzích a francouzštině v zahraničí

■ Édito B2 nabízí velký výběr nejrůznějších autentických dokumentů (písemné, audio a video) vybraných z francouzského a frankofonního tisku, z rozhlasových a televizních vysílání, ale zařazuje i ukázky z literárních děl, krátké dialogy z každodenního života včetně procvičování intonace při komunikaci

■ aktivity k procvičování písemného a ústního projevu, ze všech oblastí (osobní, profesní nebo veřejné), uvedou studenta přímo do autentických situací tak, aby byl schopen hned reagovat 

■  učebnice je bohatě ilustrovaná (kresby, fotografie, komiksy, obrázkové seriály), obrazový materiál má vedle motivační a estetické funkce i hodnotu možnosti praktického využití v hodinách jazykové výuky buď jako úvodní strana lekce nebo její součást (pochopení obsahu lekce i smyslu dokumentů) 

■ zvláštní důraz je kladen na prohlubování znalostí mluvnice a slovní zásoby, dobře a logicky podloženým jazykovým vysvětlením a obohaceným slovníčkem:

  • student aktivně prochází od stádia objevování přes dedukci k vlastnímu projevu
  • přehledné tabulky a uspořádání slovní zásoby mu poskytují syntetický pohled na každý probíraný jev
  • prostřednictvím cvičení s použitím slov v jiném kontextu a v jiné situaci si procvičuje slovní zásobu

■ na širokou nabídku mluvnických, fonetických, lexikálních cvičení a aktivit navazují další cvičení v pracovním sešitu, včetně zařazení nové slovní zásoby (vzájemné odkazy mezi učebnicí a pracovním sešitem)

■ aktivity na stránkách reálií (Civilisation) umožní objevovat nebo lépe poznat život ve Francii a ve frankofonních zemích z různých úhlů pohledu (politický a společenský život, tisk, dějiny, literatura, umění, věda, kuchyň a recepty …)

■ na konci lekcí se střídají:

  • dvoustrana Détente k uvolnění a rozptýlení práce ve třídě (liché lekce)
  • dvoustrana Stratégies a Préparation au DELF B2 (sudé lekce) k pravidelnému ověřování schopností a získaných dovedností

■ poslední stránka lekcí „Ateliers“ se zaměřuje na skupinové úlohy nebo projekty, kde mohou studenti aktivně uplatnit získané znalosti z celé lekce a současně zapojit i vlastní kreativitu 

■ CD audio ve formátu mp3 (v učebnici) poskytuje veškeré audio nahrávky k dokumentům a cvičením z učebnice a také důkladně procvičuje francouzskou výslovnost a intonaci (přepis a řešení na konci učebnice)   

  DVD (v učebnici) obsahuje 12 autentických audiovizuálních dokumentů poskytujících  velkou rozmanitost žánrů a pramenů (reportáže, ukázky z filmů a literárních děl, dokumentární pořady, věda a rozvoj nových technologií…), které současně doplňují a rozvíjejí témata jednotlivých lekcí v učebnici. Otázky a úlohy v učebnici přímo cílené právě na audiovizuální nahrávku a současně ukazují, jak s kterým dokumentem pracovat, včetně mini slovníčku s odkazem na přepis témat na DVD – závěr učebnice

Galerie

Výrobce
Hatier Didier
Jazyk
francouzština
Obsah
brožovaná
Rok vydání
2015
Počet stran
228
Úroveň
B2

Často zakoupeno spolu s ↓