English Adventure 4 Songs CD

Hearn, Izabella

Pearson
ISBN: 9780582791992

poslechové CD s písničkami k bohatě ilustrované učebnici pro 1.-6. třídu ( úroveň 4 se obvykle používá v 6. třídě)

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

224 Kč * 254 Kč
-12%

0 - 4 ks
224 Kč
5 a více ks
222 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 224 Kč.

K odeslání do 14 pracovních dní.

Související k produktu

English Adventure 4 Songs CD : 9780582791992

224 Kč

Více o produktu

poslechové CD s písničkami k bohatě ilustrované učebnici pro 1.-6. třídu ( úroveň 4 se obvykle používá v 6. třídě)

English Adventure je velmi oblíbená ucelená řada učebnic pro celý 1. stupeň ZŠ včetně samostatných úrovní pro výuku v 1. a 2. třídě s českými doplňky. Ideálně motivuje žáky díky známému magickému světu Disney postaviček a příběhů. Pro přehlednost a pozvolný postup vhodné i pro děti s dyslexií.

Úrovně: 6 (pro celý první stupeň ZŠ), Starter A, B, 1, 2, 3, 4
Věková úroveň: 6-10/11 let
Hodinová dotace: základní materiál na 70-80 vyučovacích hodin
Počet lekcí:  8 plus úvodní opakovací lekce

Výhody English Adventure:
•    Možnost zahájit výuku angličtiny v 1., 2. nebo 3. třídě
•    Každá lekce obsahuje příběh, řadu her, písniček a básniček.
•    Podpora samostatného čtení - skutečná anglická knížka English Adventure Reader pro úrovně 3 a 4
•    Podpora kreativity dětí - vystřihovánky, malování, nálepky
•    Průběžné testování a sebehodnocení
•    Picture Dictionary, Word Bank - pro aktivní budování slovní zásoby
•    Our World, Special days and Events - mezipředmětové vztahy, reálie a konverzace
•    Pro přehlednost a pozvolný postup vhodné i pro děti s dyslexií.

Bonusy pro český trh:
•    Metodické příručky pro úroveň Starter A, B , EA 1, 2 v češtině.
•    AJ-ČJ slovníčky s přehledem gramatiky pro úroveň Starter A,B, 1, 2 a 3
•    České příručky pro rodiče – úroveň Starter A,B, 1 a 2
•    Srozumitelnost i pro děti s poruchami učení
•    Každý díl EA lze probrat za 1 školní rok
•    Připravený ŠVP k EA pro 1.-5. třídu ke stažení
•    Učebnice uvedená v Seznamu učebnic Schvalovací doložkou MŠMT


Podpora pro učitele: 
•    Metodická příručka s vloženou učebnicí přehledně na dvojstraně, s podrobnými návody na vedení hodin, využití plakátů, filmů, databází her, testy a extra fotokopírovatelnými materiály
•    Minimum přípravy do hodin díky dostatku komponentů a materiálů
•    Hotové testy i s poslechovými cvičeními
•    Pracovní listy a poznámky pro učitele k videonahrávkám
•    Zdarma materiály pro učitele i pro rodiče na www.english-adventure.net
•    Rychlá nápověda - informace, kde najdete klíče, nahrávky, jak použít CD ROM apod.

Obecné pozitivní rysy:
•    Výborná grafická stránka, moderní obsah
•    Podpora písniček, projektů, tvoření webových stránek, pěkné texty a aktuální jazyk
•    Zdařilá metodická příručka s vloženými stránkami studentské učebnice
•    Možnost projít učebnici za rok i se 3-mi hodinami týdně
•    Připravené sebehodnocení a shrnutí nabytých dovedností
•    Spojení tradiční a moderní výuky       

Výrobce
Pearson
Jazyk
angličtina
Autor
Hearn, Izabella
Obsah
Audio CD
Rok vydání
2005