Fit für das DSD II

Thomas Polland

Hueber Verlag
ISBN: 9783192018626

příprava na zkoušku DSD II

Více o produktu ↓

482 Kč -16%

0 - 5 ks
482 Kč
6 - 29 ks
477 Kč
30 a více ks
472 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Fit für das DSD II : 9783192018626

482 Kč

Více o produktu

příprava na zkoušku DSD II

Fit für das DSD II

Kurz určený pro mládež na pokročilé úrovni B2 - C1, který se zaměřuje na úspěšné složení zkoušky Deutsches Sprachdiplom II

kniha obsahuje:
- ke zkouškové části " písemná komunikace"

 • detailní školu psaní s množstvím tipů a cvičení
 • deset cvičných zkoušek
 • nová kritéria hodnocení zkoušek

- ke zkouškové části " čtení a poslech s porozuměním"

 • množství cvičení a tipů
 • dva modelové testy ke každé části

- ke zkouškové části " mluvený projev"

 • tipy a cvičení k obsahu a formě prezentace a krátkých přednášek, výstupů
 • celkem 10 modelových testů ke krátkým slovním výstupům
 • otázky k simulaci rozhovorů  u zkoušky

Podpůrné materiály zdarma ke stažení:

 • všechny poslechy k částem " poslech s porozuměním"  a " mluvený projev" ve formě MP3
 • předlohy k písemné části k vytištění
 • kopírovatelné předlohy
 • transkripce poslechových textů
 • řešení
 • další informace naleznete na www.hueber.de v kategorii Prüfungsvorbereitung DaF

Fit für das DSD II

Für Jugendliche auf dem Niveau B2-C1, die sich gezielt auf die Prüfung Deutsches Sprachdiplom II vorbereiten möchten.

Das Buch enthält:

- für den Prüfungsteil „Schriftliche Kommunikation“

 • eine ausführliche Schreibschule mit vielen Tipps und Übungen
 • insgesamt zehn Übungsklausuren
 • die neuen Kriterien zur Bewertung von Klausuren

- für die Prüfungsteile „Leseverstehen und Hörverstehen“

 • viele Tipps und Übungen
 • zwei Modelltests zu jeder Prüfungsaufgabe

 - für den Prüfungsteil „Mündliche Kommunikation“

 • Tipps und Übungen zum Inhalt und zur Form des Kurzvortrags und der Präsentation
 • insgesamt zehn Modelltests zum Kurzvortrag
 • Prüferfragen zur Simulation eines Prüfungsgesprächs

 Zusatzmaterialien zum kostenlosen Herunterladen:

 • alle Hörtexte zu den Prüfungsteilen „Hörverstehen“ und „Mündliche Kommunikation“ als mp3-Dateien
 • Ausdruckslisten für den Prüfungsteil „Schriftliche Kommunikation“
 • Kopiervorlagen
 • Transkriptionen der Hörtexte
 • Lösungen

Informationen zu den wichtigsten DaF-Prüfungen und eine Übersicht finden Sie auf Website www.hueber.de unter Prüfungsvorbereitung DaF.

Nakladatel
Hueber Verlag
Jazyk
němčina
Autor
Thomas Polland
Obsah
kniha
Rok vydání
květen 2013
Počet stran
128
Úroveň
B2 - C1

Často zakoupeno spolu s ↓
Ausblick 3 Kursbuch

Ausblick 3 Kursbuch

-16% 343 Kč