Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia

M.Macháček

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071961864

Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia, učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje...

Více o produktu ↓

175 Kč -2%

0 - 5 ks
175 Kč
6 - 29 ks
173 Kč
30 a více ks
171 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia : 9788071961864

175 Kč

Více o produktu

Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia, učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované RVP v hloubce přiměřené průměrným žákům. Rozšiřující úroveň je vhodná pro primu víceletých gymnázií a pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů.

Učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované RVP v hloubce přiměřené průměrným žákům. Rozšiřující úroveň je vhodná pro primu víceletých gymnázií a pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Učivo je vykládáno na příkladech a jevech běžného denního života v přírodě, technice, sportu apod.
V závěru učebnice je uveden přehled kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení používání této učebnice přispívá a očekávané výstupy, kterých mohou žáci ve výuce fyziky pomocí této učebnice dosáhnout.

Schválilo MŠMT čj. MSMT-7852/2012-22 dne 16.4.2012 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Fyzika s dobou platnosti šest let.

OBSAH:
  1 Fyzika a náš život
  2 Fyzikální pokusy
  3 Vlastnosti látek
  4 Magnetická síla
  5 Póly magnetu
  6 Elektrická síla
  7 Gravitační síla
  8 Co jsme se naučili o silách
  9 Měření délky
10 Měření objemu
11 Měření hmotnosti
12 Hustota
13 Měření času
14 Měření síly
15 Co jsme se naučili o měření
16 Měření teploty
17 Teplotní roztažnost
18 Co jsme se naučili o teplotě
19 Částice
20 Částice se přitahují
21 Atomy a molekuly
22 Co jsme se naučili o částicích
23 Elektrický obvod
24 Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči
25 Tepelné spotřebiče
26 Elektromagnet
27 Co jsme se naučili o elektrickém proudu
28 Vznik zvuku
29 Šíření zvuku
30 Co jsme se naučili o zvuku

Nakladatel
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
M.Macháček
Obsah
kniha
Počet stran
160