Hravá čeština 9 - učebnice

TAKTIK International, s.r.o
ISBN: 9788075632104

Učebnice je vytvořena podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili jsme v ní změny vyplývající ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

201 Kč * 205 Kč
-2%

0 - 4 ks
201 Kč
5 a více ks
199 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 201 Kč.

Skladem

Související k produktu

Hravá čeština 9 - učebnice : 9788075632104

201 Kč

Více o produktu

Učebnice je vytvořena podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili jsme v ní změny vyplývající ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Učebnici doplňuje pracovní sešit, který obsahuje rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovního sešito jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly. Učebnice je doplněna přílohou pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU).

V souladu s RVP ZV

Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia je doplňěna o přílohu SPU, kterou vytvořila zkušená odbornice na tuto problematiku PaedDr. Daniela Švancarová. Příloha je v souladu s novou úpravou RVP a zahrnuje některé totožné úlohy upravené pro potřeby žáků se SPU, stručný a přehledný souhrn učiva a metodickou pomoc pro učitele.

 • Učebnice je doplněna informací o náročnosti každé z úloh
 • Učebnice obsahuje přílohu pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU)
 • Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků
 • Součástí je shrnutí celého učiva daného ročníku

Učebnice obsahuje:

 • Opakování učiva 8. ročníku
 • Obecné výklady o českém jazyce
 • Slovní zásoba a význam slov
 • Nauka o tvoření slov
 • Zvuková stránka jazyka
 • Komunikace a sloh
 • Tvarosloví
 • Skladba
 • Pravopis

Počet stran: 140 celobarevných stran A4