Hudební výchova 6 a 7 pro ZŠ a VG /díl 1/ UČ

Šedivý Jakub, Rohlíková Lucie

Fraus
ISBN: 9788072389018

učebnice hudební výchovy pro 6. a 7. třídu základní školy a víceletá gymnázia

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

219 Kč

0 - 4 ks
219 Kč
5 a více ks
217 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 219 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Hudební výchova 6 a 7 pro ZŠ a VG /díl 1/ UČ : 9788072389018

219 Kč

Více o produktu

učebnice hudební výchovy pro 6. a 7. třídu základní školy a víceletá gymnázia

Učebnici, zpěvník v elektronické podobě a audionahrávky připravujeme na srpen, interaktivní učebnici (Flexibook) na prosinec a příručku učitele na březen 2014.
Učebnice hudební výchovy pro 6.-7. třídu obsahově vychází z RVP/Umění a kultura a rozvíjí kompetence žáků po stránce vokální, instrumentální, hudebně pohybové i poslechové. Světem hudby provází žáky příběh začínající kapely, jejíž jednotliví členové objevují zákonitosti hudby, učí se hrát na různé hudební nástroje a nechávají se inspirovat klasickou i současnou hudbou různých žánrů.
Cílem učebnice je motivovat žáky k poznávání hudby, zpívání a hře na hudební nástroje a v neposlední řadě k pohybu a rytmickému vyjádření hudby. Učebnice nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti žáků a zvláštností třídy. Posiluje u žáků motivaci k učení, rozvíjení dobrých vztahů v třídním kolektivu a navození důvěry mezi učitelem a žákem.
Tematickou osou učebnice je postupné seznamování s jednotlivými hudebními nástroji, na které je nahlíženo z mnoha úhlů i historických kontextů.

Tištěná učebnice má moderní grafickou podobu ve dvoubarevném provedení se svěžími ilustracemi.

V hlavním textu je rozpracována motivační linie příběhu, která uvádí krátký výkladový text doplněný notovými zápisy, schématy či fotografiemi. Nechybí množství motivujících otázek a námětů pro praktické činnosti. Na vedlejší liště jsou umístěné odkazy na mezipředmětové vztahy a poznámky k aktuálnímu dění během školního roku (výročí, festivaly, slavnosti).

Učebnice klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků tak, aby:

 • využívali své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách individuálních i skupinových,
 • uplatňovali získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě,
 • pracovali na svém pěveckém projevu po stránce intonační i rytmické v jednohlase i vícehlase,
 • reprodukovali na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, realizovali písně a skladby různých stylů a žánrů,
 • vytvářeli jednoduché doprovody a jednoduché hudební improvizace,
 • dokázali vhodně vyjádřit hudbu pohybem,
 • dokázali ocenit kvalitní vokální, instrumentální i pohybový projev druhého,
 • uměli aktivně naslouchat, orientovali se v proudu znějící hudby a přistupovali k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku,
 • vnímali souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.

Učebnice je součástí celého setu materiálů, který dále zahrnuje:

 • interaktivní učebnici (ve formátu Flexibook) vč. návrhů pracovních aktivit,
 • zpěvník v elektronické podobě (ve formátu Flexibook),
 • audionahrávky ke zpěvníku (mp3 nahrávky nebo karaoke vrstva k Flexibooku),
 • metodickou příručku pro učitele.

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
Šedivý Jakub, Rohlíková Lucie
Obsah
kniha