Ideen 2 Kursbuch

Dr. Wilfried Krenn, Dr. Herbert Puchta

Hueber Verlag
ISBN: 9783190018246

2. díl třídílné učebnice pro SŠ, zvláště gymnázia plný zajímavých textů a překvapivých obsahů, které slibují vytrhnout znuděné teenagery z reality všedního dne a upoutat jejich pozornost. Vycházejí tak z moderních poznatků psychologie učení a specifik věkové skupiny 14–19 let, pro kterou je...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

Materiály zdarma pro učitele od Hueber Verlag

427 Kč * 485 Kč
-12%

0 - 4 ks
427 Kč
5 a více ks
423 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 427 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Ideen 2 Kursbuch : 9783190018246

427 Kč

Více o produktu

2. díl třídílné učebnice pro SŠ, zvláště gymnázia plný zajímavých textů a překvapivých obsahů, které slibují vytrhnout znuděné teenagery z reality všedního dne a upoutat jejich pozornost. Vycházejí tak z moderních poznatků psychologie učení a specifik věkové skupiny 14–19 let, pro kterou je učebnice určena.

Ideen
Renomovaní autoři Wilfried Krenn a Herbert Puchta vytvořili učebnici pro mládež plnou zajímavých textů a překvapivých obsahů, které slibují vytrhnout znuděné teenagery z reality všedního dne a upoutat jejich pozornost.
Vycházejí tak z moderních poznatků psychologie učení a specifik věkové skupiny 14–19 let, pro kterou je učebnice určena.

Titul vychází z hlavní myšlenky, že se mládež nerada vyjadřuje k tématům, která vycházejí z jejich každodenní reality. Proto titul obsahuje především témata, která vybočují výrazně z všední reality mládeže, a tím podporují zájem mládeže se k daným tématům vyjádřit.

3dílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného evropského referenčního rámce, cílem je dovést studenty na úroveň B1.

 • V učebnici se procvičují všechny čtyři dovednosti těsně provázané se systematickou výukou gramatiky a slovní zásoby.
 • Vhodná pro žáky SŠ, zvláště gymnázia.
 • Vzhledem k pestré paletě témat a druhů textů (např. krátké texty z časopisů pro mládež a novin, vyprávění, písničky, básničky a komiksy) ji doporučujeme také pro hodiny konverzace.
 • Témata atraktivním způsobem rozšiřují rozhled žáků a podporují mezipředmětové vztahy.
 • Projekty a materiály k reáliím podporují kreativní vyučování.
 • Pracovní sešit je určen pro práci v hodině i samostatné procvičování.
 • Učebnice zohledňuje práci v heterogenních skupinách.
 • CD-ROM obsahuje zábavná interaktivní cvičení na procvičování gramatiky a slovní zásoby a lze jej používat i nezávisle na učebnici pro žáky na úrovni A1.
 • Učebnice je rozdělena na 12 lekcí, které jsou spojeny do 3 modulů. Každá lekce se skládá z 8 stran a je graficky přehledně upravená pro lepší orientaci v lekcích. Ke každému modulu jsou 2 vstupní strany, 1 závěrečná strana s reáliemi, gramatický přehled a návrhy k projektové práci.
 • Doplňkové DVD přináší filmové sekvence, které jsou logicky propojeny s tématy učebnice a zpracovávají témata neobvyklých přístupem. DVD obsahuje také hudební klipy a informace k reáliím.
 • V metodické příručce naleznete vedle návodů pro práci s titulem také rozšiřující informace k použitým tématům, kopírovatelné předlohy a další doplňující nabídku.

Kursbuch Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene im In- und Ausland ohne Vorkenntnisse Lernziel: Führt zur Niveaustufe A1 des Europäischen Referenzrahmens und bereitet auf die Prüfung Fit in Deutsch 1 vor. Neue Ideen für den Unterricht mit Jugendlichen! Jugendliche zu unterrichten ist eine interessante, aber nicht immer leichte Aufgabe. Die Ursachen für viele Probleme liegen oft in der komplexen entwicklungsbedingten Situation, in der sich die Jugendlichen in diesem Alter befinden. In der Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsenenleben müssen sie ihre eigene Identität neu definieren. Ideen ist ein Lehrwerk, das für die besonderen Herausforderungen dieser Zielgruppe professionelles Material anbietet. Die Struktur der Einheiten, die Auswahl der Texte, die Übungstypologie, die Illustrationen und das Layout – alles passt sich diesen Erfordernissen an. Themen: Vom Außergewöhnlichen zur eigenen Erfahrungswelt Jugendliche sind nicht ohne Weiteres bereit, über sich selbst zu sprechen und persönliche Dinge preiszugeben. Je weiter die Inhalte entfernt sind von ihrer eigenen Lebenssituation, desto motivierender und stimulierender wirken sie meist. Die Vorliebe für außergewöhnliche Inhalte geht Hand in Hand mit der Faszination an Extremen und an realistischen Detailinformationen. Gerne identifizieren sie sich mit Idolen, in denen sie jene Qualitäten vermuten, die für das Überleben in einer bedrohlichen Welt notwendig sind - Mut, Genialität, Kreativität und Liebe. Ideen baut auf Texten auf, die weit von der Alltagsrealität der Jugendlichen entfernt sind, und macht es damit für die Jugendlichen einfacher, Interesse für das Thema zu zeigen. In den Folgeschritten werden solche Themen aber mit der Erfahrungswelt der Jugendlichen in Verbindung gebracht und zugleich mit wichtigen Unterrichtsinhalten verknüpft. So wird das Deutschlernen für die Jugendlichen motivierend und effektiv. Methodik Ideen folgt einem aufgabenorientierten, kommunikativen Ansatz, bei dem sprachliche Fertigkeiten und Teilfertigkeiten integriert geübt werden, um so die Kompetenzen der Jugendlichen in der Fremdsprache auf für sie interessante und motivierende Art und Weise zu entwickeln. Progression und Aufgabenstellungen Ideen baut Wortschatz und Grammatik systematisch auf. Klare Aufgabenstellungen und eine Vielzahl sorgfältig gestalteter Übungen garantieren, dass die Lernenden sich mündlich und schriftlich in der Fremdsprache ausdrücken lernen. Textsorten Ideen präsentiert authentischen deutschen Sprachgebrauch in Form einer Vielzahl unterschiedlicher Textsorten, wie z.B. Kurztexte aus Magazinen und Zeitungen, Interviews, Erzählungen, Lieder, Gedichte und Fotogeschichten. Diese Texte bilden zugleich die Plattform für die Präsentation, in systematischer und kontextualisierter Form, der wesentlichen grammatikalischen Strukturen und des Kernwortschatzes. Grammatik Ideen basiert auf einer relativ flachen systematischen Grammatikprogression und berücksichtigt so die unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen der Jugendlichen in heterogenen Lerngruppen. Im Rahmen einer zyklischen Progression werden wichtige sprachliche Mittel immer wieder aufgegriffen. In den Lektionsaufbau sind dadurch natürliche Wiederholungs- und Übungsphasen integriert. Wortschatz Ideen bietet in jeder Lektion eine systematische Präsentation relevanter Wortfelder, die auch wichtige lexikalische Phrasen aus dem Bereich der mündlichen Alltagskommunikation umfasst. Aufbau des Kursbuchs – Die 12 Lektionen eines Bandes sind übersichtlich in 3 Module gegliedert. – Jede Lektion umfasst 8 Seiten und ist mit einem immer wiederkehrenden Seitenprinzip transparent aufgebaut. – Zu jedem Modul gibt es zusätzlich zwei vorentlastende Einstiegsseiten, eine Landeskundeeinheit und einen Vorschlag für ein Unterrichtsprojekt. – Wiederholungseinheiten in Form von Kontrolltests und Grammatikseiten helfen beim Überprüfen der klar definierten Lernziele jedes Moduls.

Výrobce
Hueber Verlag
Jazyk
němčina
Autor
Dr. Wilfried Krenn, Dr. Herbert Puchta
Obsah
paperback
Počet stran
144
Úroveň
A2