Inspiration 1 Beginner Inspiration Builder

Prowse, P, et al

Macmillan
ISBN: 9781405029551

Učebnice angličtiny pro víceletá gymnázia, střední školy, případně do posledních ročníků základní školy, kde se angličtina vyučuje jako druhý jazyk. - Ke každému dílu je volitelně k dispozici Inspiration Builder - kniha doplňkových pracovních listů pro rozšíření učiva v učebnici Inspiration....

Více o produktu ↓

771 Kč -22%

0 - 5 ks
771 Kč
6 - 29 ks
763 Kč
30 a více ks
756 Kč

Dodání na sklad do 5 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Inspiration 1 Beginner Inspiration Builder : 9781405029551

771 Kč

Více o produktu

Učebnice angličtiny pro víceletá gymnázia, střední školy, případně do posledních ročníků základní školy, kde se angličtina vyučuje jako druhý jazyk. - Ke každému dílu je volitelně k dispozici Inspiration Builder - kniha doplňkových pracovních listů pro rozšíření učiva v učebnici Inspiration. Několik pracovních listů z Inspiration Builder si můžete zdarma stáhnout z webové stránky pro uživatele učebnice Inspiration

Hlavní vlastnosti učebnice

 • možnost začít dílem 1 nebo 2 podle pokročilosti studentů (díl 1 je určen pro úplné začátečníky)
 • strukturovaný přístup ke gramatice a řízné aktivity přecházející ve volné aktivity na rozvoj plynulého projevu, kde studenti mohou uplatnit osvojenou anglickou gramatiku v komunikativních situacích
 • široká škála textů a dialogů, které odpovídají věku studentů, včetně příběhu s postavami teenagerů v dílech 1 a 2
 • pečlivá pozornost je v učebnici věnována rozvoji jazykových dovedností, každá lekce obsahuje dvoustranu Integrated Skills
 • oddíl Integrated Skills se také zaměřuje na learner independence
 • oddíl Inspiration Extra! obahuje projekty, písničky, scénky, kvízy, hry a limericky; obsahuje také aktivity určené pro heterogenní třídy (mixed-ability classes)
 • v závěru každé lekce se pravidelně střídají oddíly Culture (pro výuku kulturních témat) a Review (pro opakování)

  Lekce

  Každá lekce se skládá ze 6 dvoustran.

  První tři dvoustrany představují novou látku. Nadpis uvádí téma lekce, novou gramatiku a funkční jazyk. Struktura těchto lekcí je proměnlivá, avšak vždy obsahuje cvičení na výslovnost a končí psaním.

  Čtvrtá dvoustrana, Integrated Skills kombinuje všechny čtyři dovednosti. Z textu ke čtení vychází poslechové cvičení a pak následuje konverzace vycházející z poslechu nebo čtení a oddíl je zakončen psaním. Na konci je zařazeny oddíly Learner Independece a Phrasebook.

  Pátá dvoustrana, Inspiration Extra!, obsahuje projekty a hry společně s písničkou nebo scénkou. Zde jsou zařazeny i aktivity pro heterogenní třídy. Méně zdatní studenti pracují s oddílem REVISION for more practice sloužící k opakování, zatímco dobří studenti pracují s oddílem EXTENSION for language development, která rozšiřují a prohlubují osvojenou látku. Stejné dva oddíly jsou zařazeny i do Workbook v ještě větším rozsahu.

  Na šesté dvoustraně se střídají 2 oddíly:
  Culture - poskytuje jak faktické informace tak příležitosti ke srovnání rozdílných kultur.
  Review - tato sekce je zařazena po každých dvou lekcích a opakuje látku v těcho lekcích probranou.

  Na konci učebnice jsou zařazeny podklady ke Communication Activities, přehled gramatiky a seznam slovíček podle jednotlivých lekcí s výslovností.

Výrobce
Macmillan
Jazyk
angličtina
Autor
Prowse, P, et al
Obsah
paperback
Rok vydání
2005
Úroveň
Beginner