INTELLIGENT BUSINESS Intermediate Teacher´s Book with Test Master CD-ROM

T.Trappe, G.Tullis

Pearson
ISBN: 9781405843409

Intelligent Business je nový dynamický flexibilní kurz s integrovanou řadou komponentů pro rozvoj znalostí a dovedností z podnikatelského světa. - metodická příručka s CD-ROMem k tvorbě testů

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

1,007 Kč * 1,185 Kč
-15%

0 - 4 ks
1,007 Kč
5 a více ks
997 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 1,007 Kč.

K odeslání do 14 pracovních dní.

Související k produktu

INTELLIGENT BUSINESS Intermediate Teacher´s Book with Test Master CD-ROM : 9781405843409

1,007 Kč

Více o produktu

Intelligent Business je nový dynamický flexibilní kurz s integrovanou řadou komponentů pro rozvoj znalostí a dovedností z podnikatelského světa. - metodická příručka s CD-ROMem k tvorbě testů

Inteligent Business je moderní učebnice obchodní angličtiny, která představuje nový směr ve výuce – propojení výuky angličtiny s výukou obchodních znalostí a dovedností. Kombinace Learn Business a Do Business s články z prestižního časopisu The Economist.

Úrovně: 5 /A1, Elementary-C2 Advanced/
Věková úroveň: pomaturitní studium, dospělí
Počet hodin: 90 – 120 hodin
Počet lekcí: 15 lekcí /Elementary-Uppe-Intermadiate/, Advanced 12 lekcí/

Výhody Inteligent business:

•    Současný trénink angličtiny, obchodních dovedností a odborné terminologie
•    Ideální pro studenty obchodních směrů
•    Kombinace Learn Business a Do Business
•    Autentické články z prestižního časopisu The Economist
•    Obchodní termíny a odborná problematika jsou v angličtině srozumitelně a komplexně vysvětlené/ +
•    slovníček na konci učebnice/
•    Sekce Dilemma and Decision na konci každé lekce učí studenty vyhodnocovat a řešit reálné problémy
•    Speciální Pocket Style Guide pro správné psaní obchodní korespondence a reportů
•    Culture at Work seznamuje studenty s mezinárodním obchodním prostředím
•    Průběžná příprava na zkoušky BEC v pracovním sešitě
•    Unikátní Skills Book + CD ROM se zaměřením na trénink obchodních dovedností
•    Skills Book lze používat samostatně v kratších intenzívních kurzech nebo do běžné výuky jako tréninkový 
     doplněk k sadě učebnice a pracovního sešitu- připravené 90-i a 120-i výukové minutové bloky
•    Teacher´s Book s kopírovatelnými materiály
•    Video Resource Book – s podporou cvičení
•    CD-ROM obsahuje dostatek interaktivních cvičení, video ukázky a audio nahrávky
•    Celý kurz je zaměřen na praktické cvičení a klíčový jazyk nutný nejen pro běžnou obchodní komunikaci, 
     ale i pro vyjednávání, uzavírání obchodů, řešení konfliktů a ústní projev

Podpora pro učitele:
•    Metodická příručka s kopírovatelnými materiály
•    Plně editované testy na Test Master CD-ROM včetně poslechů a vyhodnocení pro všechna stadia výuky
•    Pracovní listy
•    DVD nahrávky ukazují reálné obchodní situace
•    Cvičení ve formátu BEC zkoušek
•    Více informací a podpory včetně ukázkových stránek, obsahu a audio nahrávek 
     na www.intelligent-business.com, www.economist.com
•    Zdarma doplňkové materiály na www.pearsonlongman.com/intelligent_business - každý týden nový  
     aktuální článek z The Economist


Všeobecné pozitívne prvky:

•    aktuální a reálné články, témata, slovní zásoba, případové studie z obchodu, ekonomie, financí,
     marketingu, managementu a bankovnictví.
•    Přepisy nahrávek k Audio CD součástí učebnice
•    Zajímavé texty, moderní obsah, podpora komponentů
•    Přehled gramatických jevů na konci učebnice
•    Dostatek praktického procvičování všech dovedností
•    Jasné a dosažitelné cíle výuky v přehledné struktuře
•    Nácvik a opakování v různých typech cvičení
•    Ukázkové stránky učebnice na webových stránkách

Výrobce
Pearson
Jazyk
angličtina
Autor
T.Trappe, G.Tullis
Obsah
paperback
Úroveň
B1