JOVEN.ES 1 ALUMNO + CD

BRELL P. - ÁNGELES M.

Edelsa
ISBN: 9788477115175

Nový výukový soubor učebnic španělštiny z Nakladatelství Edelsa je určen pro dospívající žáky, kteří začínají se španělštinou ve věku 13 až 14 let. - učebnice s vloženým CD, 1. díl

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

551 Kč * 599 Kč
-8%

0 - 4 ks
551 Kč
5 a více ks
546 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 551 Kč.

Skladem

JOVEN.ES 1 ALUMNO + CD : 9788477115175

551 Kč

Více o produktu

Nový výukový soubor učebnic španělštiny z Nakladatelství Edelsa je určen pro dospívající žáky, kteří začínají se španělštinou ve věku 13 až 14 let. - učebnice s vloženým CD, 1. díl

Joven.es

Nový výukový soubor učebnic španělštiny z Nakladatelství Edelsa je určen pro dospívající žáky, kteří začínají se španělštinou ve věku 13 až 14 let.

Vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Niveles de referencia para el espaňol (Plan Curricular del Instituto Cervantes de 2007), tj. úrovní určujících souhrn jazykových a sociokulturních požadavků pro jednotlivé úrovně španělštiny. Soubor je rozdělen na 6 dílů (A1- C2).

Učebnicový soubor navazuje na podněty a návrhy z učebnic Chicos Chicas pro mladší věkovou kategorii. Joven.es je ale metodicky více zaměřen na práci a využívání moderních technologií.

Učebnice (Libro del alumno) obsahuje 6 modulů (každý po 2 lekcích). Vstupní stránka modulu vymezuje studijní látku a dosažené kompetence. Každá lekce = dvoustrana, závěr každého modulu má následují oddíly: zábavné aktivity (¡A divertirse!), akce (Acción), kultura a reálie Španělska a hispanoamerických zemí, vyzkoušej se (Prepara tu examen), a souhrnný test se sebehodnocením (Evalúa tus conocimientos).
V závěru učebnice je přehled mluvnice, přepis nahrávek dialogů a cvičení na CD audio, portfolio, doplňkové materiály pro výuku (Carpeta de lecturas y actividades complementarias), dále Proyecto 1-6, tvůj slovníček podle modulů (Tu glosario por módulos), kde jsou pouze slova a výrazy španělsky a vedle volné místo k samostatnému doplněňování českého překladu a 3 strany tvoří 250 slovíček základní slovní zásoby učebnice 1. dílu (Estas son tus 250 primeras palabras del espaňol.

Pracovní sešit (Cuaderno de ejercicios) je zpracován tak, aby ho žák mohl používat především pro domácí přípravu a současně i k doplnění při práci ve třídě.

Příručka učitele (Libro del profesor) se liší od předchozích příruček např. k Chicos Chicas nebo Nuevo Ven, tam jsou didaktické pokyny vepsány červeně v textu učebnic. Příručku učitele Joven.es tvoří nejprve klasická učebnice žáka a následuje vlastní příručka (Dossier didáctico) s metodickýmié pokyny pro učitele a doporučeními pro výuku, další aktivity, kopírovatelné materiály k hlubšímu procvičení jednotlivých lekcí a vzorové modely zkoušek.
Část příručky věnovaná pracovnímu sešitu žáka obsahuje řešení ke cvičením a další možnosti práce se sešitem ve třídě pomocí upevňovacích cvičení a přitom zábavnou formou.
Další inspirací pro učitele v podobě různých her, kvízů, křížovek aj. je Pasatiempos.

Portál nakladatelství Edelsa nabízí na:
www.edelsa.es/nuevochicoschicas.htmwww.jovenesELE.blogspot.com
podpůrné a doplňkové materiály pro výuku, konzultace metodických specifikací SERR, diskusní fóra mezi studenty a profesory, další didaktické vzory a správné vypracování modelů zkoušek, doplňující cvičení ve formátu .pdf, texty ke čtení a jiné aktivity, didaktické sekvence v digitální podobě, hry a rozmanité materiály pro využití interaktivní tabule.

Každý díl tvoří:
učebnice a doplňkové materiály (Carpeta de lecturas y actividades complemetarias) + CD audio
pracovní sešit + CD audio
příručka učitele + CD audio + CD audio (Biblioteca del profesor)


Este es un curso de espa?ol para jóvenes que parte de las aportaciones del Marco común de referencia y de los Niveles de referencia para el espa?ol.
Tras un lección inicial, de primer contacto con la lengua y la cultura, Joven.es. Nivel 1 (A1) están constituido por seis módulos:
 • Módulo 1: Presenta a tus amigos.
 • Módulo 2: Celebra un cumpleaños español.
 • Módulo 3: Haz una encuesta.
 • Módulo 4: Describe tu vida cotidiana.
 • Módulo 5: Presenta a tu familia.
 • Módulo 6: Imagina tu habitación ideal.

  Cada nivel incluye:
  Un apéndice gramatical con las conjugaciones de los verbos estudiados, cuadros de los contenidos gramaticales de las lecciones y una sistematización de los actos de comunicación.
  Las transcripciones de las audiciones de los ejercicios.
  Un Porftfolio para que tus estudiantes evalúen sus destrezas a lo largo del curso.
  Carpeta de lecturas para trabajar los contenidos culturales.
  Actividades complementarias para cada módulo: Proyecto y Comunicas en español.
  Un glosario por módulos para que tus alumnos confeccionen su diccionario de español.


 • Výrobce
  Edelsa
  Jazyk
  španělština
  Autor
  BRELL P. - ÁNGELES M.
  Obsah
  Paperback
  Rok vydání
  2008
  Úroveň
  A1