KLASS! 1 (A1) – BALÍČEK

N. Orlova, M. Wagnerová, M. Kožušková

Klett nakladatelství
ISBN: 9788073972288

Nová třídílná učební sada Klass je určena především pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky. 1. díl učebnice ruštiny pro střední školy je určena...

Více o produktu ↓

391 Kč -15%

0 - 5 ks
391 Kč
6 - 29 ks
387 Kč
30 a více ks
383 Kč

Dodání na sklad do 5 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

KLASS! 1 (A1) – BALÍČEK : 9788073972288

391 Kč

Více o produktu

Nová třídílná učební sada Klass je určena především pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky. 1. díl učebnice ruštiny pro střední školy je určena především pro výuku ruštiny jako 2. cizího jazyka a dovede je na úroveň A1 - 1. díl obsahuje učebnice a pracovní sešit v jednom svazku + 2 CD a přehled základních gramatických ruských jevů.

Učebnice ruštiny pro střední školy

 

 

 • vychází v červnu jako první díl třídílné učební sady (druhý díl vychází  na jaře 2011)

   

 • je určena především pro výuku ruštiny jako 2. cizího jazyka

   

komponenty v ceně: učebnice a pracovní sešit v jednom svazku + 2 CD
 

Klacc! 1 je napsán pro studenty středních škol, kteří začínají s ruským jazykem a dovede je na úroveň B1 SERR. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného referenčního rámce pro jazyky.

Celý komplet tvoří tři díly: Klacc! 1, Klacc! 2, Klacc 3!

 

 • každý díl se skládá z učebnice s integrovaným pracovním sešitem a ze dvou vložených CD a metodické příručky pro učitele
 • každý díl obsahuje 7 lekcí a 2 opakovací jednotky
 • Klacc! 1 - 3 odpovídá úrovním A1, A2, B1
 • celou třídílnou sadou provazí studenty skupinka spolužáků z Petrohradu a jejich česká kamarádka Veronika

 

Klacc! má všechny výhody moderní učebnice:

 • moderní a atraktivní grafické zpracování, velké množství ilustrací a fotografií
 • témata blízká mladým lidem
 • nabízípostupné a soustavné shrnování jazykových poznatků, velkou zásobu rozmanitých cvičení
 • klade důraz na rovnoměrný rozvoj jazykových kompetencí, orientaci na živou ruštinu
 • CD namluvená rodilými mluvčími

 

Koncepce učebnice Klass reaguje na aktuální potřeby a nároky studentů i učitelů středních škol, rozvoj komunikativních kompetencí je doplňován systematickým shrnováním jazykových poznatků. Učebnice prosazuje aktivní přístup k učení. Zvláštní pozornost je věnována poslechu s porozuměním a mluvenému projevu.
Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností a velký význam kladou na orientaci na současnou živou ruštinu a jazyk mladých lidí.
Důležité aspekty:
-          Dvojjazyčné pokyny ke cvičení v prvním díle (v dalších dílech pak jen pokyny v ruském jazyce)
-          V úvodních kapitolách úzké propojení ruštiny s mateřským jazykem
-          Témata blízká cíloví skupině ve věku 15-19 let
-          Hlavní protagonisté provázejí všemi třemi díly
-          Různorodost cvičení (od práce pro jednotlivce až po týmovou spolupráci, od silně řízených až po volné vyjadřování)
-          Autonomní učení (osvojování si slovní zásoby a gramatických pravidel)
-          Přehlednost a srozumitelnost
-          Atraktivní grafické zpracování
Učebnice Klass 1 se skládá z integrovaného pracovního sešitu, 2 CD namluvených rodilými mluvčími a obsahuje 9 lekcí (7 lekcí + 2 lekce opakovací). Ke knize je připojen gramatický přehled a rusko-český slovníček, učebnice je také doplněna mapou Ruska. Jednotlivé díly a lekce jsou tematicky propojeny skupinou studentů, v prvním díle Veronika přijíždí se svými rodiči do Petrohradu a začíná studovat v ruské škole.
Struktura lekce:
-          Vstupní strana seznamuje s cíli lekce, představuje téma lekce
-          Na dalších stranách se nacházejí cvičení a aktivity různého typu
-          Práce s poslechovým textem bez opory psaného textu
-          Práce s poslechovým textem obsahujícím základní lexiko-gramatický materiál dané lekce
-          Čtení s porozuměním – dialogy, stručné texty, rozvoj jazykových prostředků
-          Důraz na rozvoj a osvojení ústního projevu
-          Důraz na osvojení a upevnění grafické podoby jazyka
-          V lekci se objevují pomocné rámečky se stručným představením gramatiky, slovní zásoby nebo reálií
-          Součástí každé lekce je tematicky propojený projekt, který studenti vypracovávají samostatně nebo ve skupinách
-          Fonetická a gramaticko-lexikální cvičení naleznete na závěr každé lekce
-          Poslední strana obsahuje strukturovaný přehled a výklad probrané gramatiky v českém jazyce
Integrovaný pracovní sešit:
-          Studenti opakují a procvičují všechna témata probraná v učebnici
-          Velké množství různorodých materiálů na procvičování všech jazykových dovedností: poslech, mluvení, psaní i čtení
Metodická příručka pro učitele na CD obsahuje náměty k provedení každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových textů, klíč ke cvičením, klíč k tesům a bohatou nabídku doplňkových materiálů a cvičení.

Výrobce
Klett nakladatelství
Jazyk
ruština
Autor
N. Orlova, M. Wagnerová, M. Kožušková
Obsah
kniha + Audio CD
Rok vydání
2010
Počet stran
168
Úroveň
A1