Literatura pro 1. ročník SŠ - pracovní sešit - Zkrácená verze

Mgr. Renata Bláhová, PhDr. Ivana Dorovská, Mgr. Milan Hošek, Mgr. Eva Chvalovská, Mgr. Taťána Polášková, Mgr. Pavel Slepička, Mgr. Kateřina Srnská

Didaktis
ISBN: 9788073581824

Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 1. ročník SŠ tvoří kompaktní celek s učebnicí. Prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období, a to prací s literárním textem. Kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití.

Více o produktu ↓

169 Kč

0 - 5 ks
169 Kč
6 - 29 ks
168 Kč
30 a více ks
166 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Literatura pro 1. ročník SŠ - pracovní sešit - Zkrácená verze : 9788073581824

169 Kč

Více o produktu

Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 1. ročník SŠ tvoří kompaktní celek s učebnicí. Prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období, a to prací s literárním textem. Kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití.

 • Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 1. ročník SŠ vychází z původní podoby pracovního sešitu, lépe však reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách.
 • Zkrácená verze pracovního sešitu rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na pozadí probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, čímž usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohloubí a zároveň otestuje znalosti a dovednosti studentů.
 • Pracovní sešit je zpracován podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). S ohledem na rozsah odpovídající lépe výuce na středních odborných školách se zkrácená verze pracovního sešitu více hodí právě pro tento typ škol. Pro výuku na gymnáziích doporučujeme původní (nezkrácenou) variantu.
 • Zkrácená verze pracovního sešitu obsahuje šest tematických celků, ve kterých se studentky a studenti seznámí s vývojem světové i české literatury od počátků až do konce 18. století.
 • Novinkou zkrácené verze pracovního sešitu jsou nově koncipované kapitoly Opakování (ty jsou zařazeny do každého tematického celku). Součástí opakování je i příprava k nové maturitní zkoušce. Zařazujeme proto i nově vytvořené pracovní listy, které vychází z podoby pracovních listů používaných u ústní části společné části maturitní zkoušky.
 • Oproti původní verzi pracovního sešitu je zredukován rozsah; najdete zde však všechny zásadní autory a literární díla daného období.
 • Pracovní sešit je založen na nepřeberném množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka.
 • Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky a úkoly, které napomáhají k dosažení očekávaných výstupů, rozvíjení klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání.
 • V pracovním sešitě jsou obsažena cvičení pro individuální i skupinovou práci. Dále pak přináší náměty pro dlouhodobější projekty.
 • Pracovní sešit, stejně jako učebnice, odkazuje na ukázky na CD, se kterými se v pracovním sešitě rovněž pracuje.
 • Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitu učebnicové sady Literatura pro 1. ročník SŠ naleznete v sekci "Ke stažení" na www.didaktis.cz.
 • Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem. Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na pozadí probíraného učiva.
 • Obsažená cvičení podporují i práci s ostatními informačními zdroji (odborná literatura, internet, aj.), učí tak studenta zásadám pro práci s informacemi při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak v dalším studiu, tak i v praktickém životě.
 • Naprostou většinu cvičení lze do sešitu přímo vypracovat (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem tak konečně odpadá pro studenty zdlouhavé zapisování do sešitů. Studenti mohou konečně studovat a pedagogové učit, ne trávit drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.
 • S doložkou MŠMT.

Výrobce
Didaktis
Jazyk
čeština
Autor
Mgr. Renata Bláhová, PhDr. Ivana Dorovská, Mgr. Milan Hošek, Mgr. Eva Chvalovská, Mgr. Taťána Polášková, Mgr. Pavel Slepička, Mgr. Kateřina Srnská
Obsah
pracovní sešit
Počet stran
104