Literatura pro 2. ročník SŠ - učebnice

T. Polášková, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková

Didaktis
ISBN: 9788073581299

Učebnicová sada Literatura pro 2. ročník středních škol navazuje svou koncepcí i strukturou na předchozí titul, čímž je umožněno plynulé pokračování ve výuce.

Více o produktu ↓

249 Kč

0 - 5 ks
249 Kč
6 - 29 ks
246 Kč
30 a více ks
244 Kč

Aktuálně skladem

Související k produktu

Literatura pro 2. ročník SŠ - učebnice : 9788073581299

249 Kč

Více o produktu

Učebnicová sada Literatura pro 2. ročník středních škol navazuje svou koncepcí i strukturou na předchozí titul, čímž je umožněno plynulé pokračování ve výuce.

  • Učebnice je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). Lze ji tedy použít ve výuce jak na středních odborných školách, tak i na gymnáziích.
  • Učebnice plynule navazuje na učivo obsažené v předchozím titulu Literatura pro 1. ročník středních škol. Skládá se ze 6 tematických celků, v nichž se studenti seznámí s vývojem kultury v 19. století a s literárními druhy a žánry, které se v daném období v literatuře nejvíce uplatňovaly. Dále pak s hlavními historickými, kulturními a literárními událostmi v době českého národního obrození, romantismu, působení májovců, ruchovců a lumírovců, realismu a rozvoje moderních uměleckých směrů ve světové literatuře.
  • Na začátku každé kapitoly je opět dvoustrana tzv. novin, kde se studenti pomocí útvarů publicistického stylu seznámí s historickým i společenským pozadí doby, které je dále v kapitole probíráno.
  • Novinkou je dvoustrana o vývoji českého divadla, která je v učebnici zařazena celkem třikrát a která přináší množství informací o vývoji dramatické tvorby a divadelní produkce na našem území od konce 18. století a v průběhu 19. století.
  • Jednotlivé podkapitoly učebnice jsou vnitřně provázány, a poskytují tak studentům optimální podmínky pro pochopení a osvojení probíraného tématu.
  • Provázanost však není pouze vnitřní (v rámci učebnice), uplatňuje se rovněž mezi jednotlivými částmi celé sady (učebnice – pracovní sešit – CD – průvodce pro učitele). Struktura učebnice je dodržena i v pracovním sešitu, proto je celý set přehledný a práce s ním je velmi snadná.
  • Učebnice se nezaměřuje pouze na literaturu, jejím cílem je nabídnout studentům maximum poznatků i z dalších oblastí (společensko-historické pozadí, architektura, malířství, sochařství, hudba atd.). Přináší rovněž přehled filmů, které se vztahují k probíraným tématům a které mohou studentům tuto problematiku vhodně přiblížit. V učebnici najdete také krátké ukázky z literárních děl, které doplňují výkladové bloky.
  • Učebnice odkazuje i na poslechové ukázky, které najdete na třech CD. Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitu učebnicové sady Literatura pro 2. ročník SŠ je součástí titulu Literatura pro 2. ročník SŠ – Průvodce pro učitele a naleznete je v sekci "Ke stažení" www.didaktis.cz.
  • Moderní grafika vhodně podporuje a doplňuje přehledné výkladové bloky. Učebnice je založena také na velkém množství obrazového materiálu. Součástí učebnice jsou i komiksy, které s jistou nadsázkou přibližují studentům probírané učivo.
  • S doložkou MŠMT.

Výrobce
Didaktis
Jazyk
čeština
Autor
T. Polášková, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková
Obsah
kniha
Počet stran
152