Literatura pro 3. ročník SŠ - pracovní sešit

L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková

Didaktis
ISBN: 9788073581367

Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí, neboť prohlubuje znalost vývoje literární tvorby v daném období, a to prostřednictvím praktické prace s literárním textem. Pracovní sešit kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje jeho použití.

Více o produktu ↓

199 Kč

0 - 5 ks
199 Kč
6 - 29 ks
197 Kč
30 a více ks
195 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Literatura pro 3. ročník SŠ - pracovní sešit : 9788073581367

199 Kč

Více o produktu

Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí, neboť prohlubuje znalost vývoje literární tvorby v daném období, a to prostřednictvím praktické prace s literárním textem. Pracovní sešit kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje jeho použití.

  • Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.
  • Pracovní sešit je založen na velkém množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka. Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky a úkoly, které napomáhají dosažení očekávaných výstupů, rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání.
  • V pracovním sešitě jsou obsažena cvičení pro individuální i skupinovou práci. Přináší i náměty pro dlouhodobější projekty.
  • Pracovní sešit, stejně jako učebnice, odkazuje na ukázky na CD, se kterými se v pracovním sešitě rovněž pracuje. Dabingu se opět ujali přední čeští herci v čele s nositelem Ceny Thálie, panem Erikem Pardusem.
  • Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitě učebnicové sady Literatura pro 3. ročník SŠ je součástí titulu Literatura pro 3. ročník SŠ − Průvodce pro učitele. Přepis audio nahrávek a zvukovou ukázku naleznete v sekci "Ke stažení" www.didaktis.cz.
  • Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem. Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na základě literárního učiva. Cvičení podporují i práci s ostatními zdroji informací (odborná literatura, internet, …), učí tak studenta zásadám práce s informačními zdroji při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak při dalším studiu, tak v praktickém životě.
  • Naprostou většinu cvičení lze vypracovat přímo do sešitu (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem tak tedy pro studenty odpadá zdlouhavé zapisování do sešitů. Studenti mohou konečně studovat a pedagogové učit, ne trávit drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.
  • S doložkou MŠMT.

Výrobce
Didaktis
Jazyk
čeština
Autor
L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková
Obsah
pracovní sešit
Počet stran
160