Literatura pro 3. ročník SŠ - učebnice

L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková

Didaktis
ISBN: 9788073581350

Učebnicová sada Literatura pro 3. ročník středních škol navazuje svou koncepcí i strukturou na předchozí titul a seznamuje studenty s vývojem české i světové literatury v první polovině 20. století.

Více o produktu ↓

249 Kč

0 - 5 ks
249 Kč
6 - 29 ks
246 Kč
30 a více ks
244 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Literatura pro 3. ročník SŠ - učebnice : 9788073581350

249 Kč

Více o produktu

Učebnicová sada Literatura pro 3. ročník středních škol navazuje svou koncepcí i strukturou na předchozí titul a seznamuje studenty s vývojem české i světové literatury v první polovině 20. století.

 • Učebnice je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). Lze ji tedy použít ve výuce jak na středních odborných školách, tak i na gymnáziích.
 • Učebnice plynule navazuje na učivo obsažené v předchozím titulu Literatura pro 2. ročník středních škol. Skládá se z 6 tematických celků, v nichž se studenti seznámí s vývojem kultury v 1. polovině 20. století a s literárními druhy a žánry, které se v daném období v literatuře nejvíce uplatňovaly, dále pak s hlavními historickými, kulturními a literárními událostmi v době působení české moderny a vzniku avantgardních uměleckých směrů.
 • Na začátku každé kapitoly je opět dvoustrana tzv. novin, kde se studenti seznámí s historickým i společenským pozadím doby, které je dále v kapitole probíráno.
 • Dvakrát je zařazena také dvoustrana o vývoji českého divadla, která přináší množství informací o vývoji dramatické tvorby a divadelní produkce na našem území v posledním dvacetiletí 19. století a v první polovině 20. století.
 • Jednotlivé podkapitoly učebnice jsou vnitřně provázány, a poskytují tak studentům optimální podmínky pro pochopení a osvojení probíraného tématu.
 • Provázanost však není pouze vnitřní (v rámci učebnice), uplatňuje se zejména mezi jednotlivými částmi celé sady (učebnice – pracovní sešit – CD – průvodce pro učitele).
 • Struktura učebnice je dodržena i v pracovním sešitě, proto je celý set přehledný a práce s ním je velmi snadná.
 • Učebnice se tedy nezaměřuje pouze na literaturu, jejím cílem je nabídnout maximum poznatků i z dalších oblastí (společensko-historické pozadí, architektura, malířství, sochařství, hudba, …), proto je větší prostor věnován např. průběhu první a druhé světové války (zvláštní kapitola pojednává o činnosti legionářů a jejich literární tvorbě; šestý tematický celek je zaměřen na obraz druhé světové války v české i světové literatuře).
 • Přináší rovněž přehled filmů, které se vztahují k probíraným tématům a které mohou studentům tuto tematiku vhodně přiblížit. V učebnici najdete také krátké ukázky z literárních děl, které doplňují výkladové bloky. Učebnice odkazuje i na poslechové ukázky, ty najdete na třech CD.
 • Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitě učebnicové sady Literatura pro 3. ročník SŠ je součástí titulu Literatura pro 3. ročník SŠ – Průvodce pro učitele. Přepis audio nahrávek a zvukovou ukázku naleznete v sekci "Ke stažení" www.didaktis.cz.
 • Moderní grafika vhodně podporuje a doplňuje přehledné výkladové bloky. Učebnice je založena také na velkém množství obrazového materiálu. Součástí učebnice jsou i komiksy, které s jistou nadsázkou přibližují studentům probírané učivo.
 • S doložkou MŠMT.

Výrobce
Didaktis
Jazyk
čeština
Autor
L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková
Obsah
kniha
Počet stran
160