Literatura pro 4. ročník SŠ - pracovní sešit - Zkrácená verze

L. Andree, M. Fránek, M. Kulhavá, A. Merenus, D. Nečasová, J. Šaur, V. Tobolíková

Didaktis
ISBN: 9788073581909

Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 4. ročník středních škol tvoří kompaktní celek s učebnicí. Prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období praktickou prací s literárním textem. Kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití.

Více o produktu ↓

160 Kč

0 - 5 ks
160 Kč
6 - 29 ks
158 Kč
30 a více ks
156 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Literatura pro 4. ročník SŠ - pracovní sešit - Zkrácená verze : 9788073581909

160 Kč

Více o produktu

Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 4. ročník středních škol tvoří kompaktní celek s učebnicí. Prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období praktickou prací s literárním textem. Kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití.

 • Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady.
 • Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentek a studentů.
 • Pracovní sešit je založen na velkém množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka. Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky a úkoly, které napomáhají dosažení očekávaných výstupů, rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání.
 • V pracovním sešitě jsou obsažena cvičení pro individuální i skupinovou práci.
 • Přináší také náměty pro dlouhodobější projekty. Pracovní sešit, stejně jako učebnice, odkazuje na ukázky na CD, se kterými se v pracovním sešitě rovněž pracuje.
 • Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitě učebnicové sady Literatura pro 4. ročník SŠ je součástí titulu Literatura pro 4. ročník SŠ − Průvodce pro učitele.
 • Přepis audio nahrávek a zvukovou ukázku naleznete v sekci "Ke stažení" zde. Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem.
 • Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na základě literárního učiva. Cvičení podporují i práci s ostatními zdroji informací (odborná literatura, internet, …), učí tak studenty a studentky zásadám práce s informačními zdroji při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak při dalším studiu, tak v praktickém životě.
 • Naprostou většinu cvičení lze vypracovat přímo do sešitu (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem tak tedy pro studenty odpadá zdlouhavé zapisování do sešitů.
 • Studenti mohou konečně studovat a pedagogové učit, ne trávit drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.
 • S doložkou MŠMT

Výrobce
Didaktis
Jazyk
čeština
Autor
L. Andree, M. Fránek, M. Kulhavá, A. Merenus, D. Nečasová, J. Šaur, V. Tobolíková
Obsah
pracovní sešit
Počet stran
104