Macht Mit 1 audio CD

Jankásková, Dusilová, Schneider, Krüger

POLYGLOT
ISBN: 8594026890322

Macht mit! je moderní třídílná učebnice německého jazyka. Učebnice je určena pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.) ročníku základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. - Audionahrávky na dvou CD obsahují písně, fonetická cvičení a texty...

Více o produktu ↓

330 Kč -5%

0 - 5 ks
330 Kč
6 - 29 ks
327 Kč
30 a více ks
324 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Macht Mit 1 audio CD : 8594026890322

330 Kč

Více o produktu

Macht mit! je moderní třídílná učebnice německého jazyka. Učebnice je určena pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.) ročníku základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. - Audionahrávky na dvou CD obsahují písně, fonetická cvičení a texty namluvené rodilými mluvčími (dospělými a dětmi).

Macht mit! - 1. díl

 • Macht mit! je moderní třídílná učebnice německého jazyka.
 • Učebnice je určena pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.) ročníku základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
 • Učebnice vede k rozvoji všech řečových dovedností – čtení a poslechu s porozuměním, ústního a písemného projevu.
 • Učivo odpovídá svým obsahem a rozsahem (180–200 hodin) požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 • Učebnice obsahuje šest tematických okruhů, každá lekce je rozvržena do deseti vyučovacích hodin.
 • První díl je uveden vstupním audioorálním kurzem.
 • Kniha pro učitele je současně metodickou příručkou, kromě žákovské učebnice obsahuje i vložené listy s metodickými náměty ke každé vyučovací hodině.
 • Vložený metodický list pro učitele obsahuje kromě návrhu práce ve vyučovací hodině i transkripci nahrávek a řešení cvičení.
 • Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce umožňují dosažení referenční úrovně A1 podle SERR.
 • Učební soubor doplňují černobílé přílohy (předlohy ke kopírování) a plakáty.
 • Obrazové přílohy obsahují předlohy ke hrám, doplňující cvičení na slovní zásobu a gramatiku.

 • Přílohy jsou ke stažení ZDARMA na www.polyglot.cz.

Výrobce
POLYGLOT
Jazyk
němčina
Autor
Jankásková, Dusilová, Schneider, Krüger
Obsah
Audio CD
Úroveň
A1

Často zakoupeno spolu s ↓