Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy

J.Mikulčák a kol.

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071965602

Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

299 Kč * 305 Kč
-2%

0 - 4 ks
299 Kč
5 a více ks
296 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 299 Kč.

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy : 9788071965602

299 Kč

Více o produktu

Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi.

Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi. 

V matematické části nejsou uvedeny tabulky čísel, které lze získat pomocí kalkulačky, např. logaritmů, ale je rozšířen přehled středoškolského učiva matematiky. Ve fyzikální a chemické části byly údaje revidovány s použitím nejnovějších pramenů a přidány byly další tabulky fyzikálních veličin potřebných ve fyzikální praxi. Příručka obsahuje řadu informací potřebných k pochopení souvislostí, k správnému užívání termínů, k získání představy o charakteristických hodnotách různých veličin i k počáteční orientaci v nových oborech. 

Tato příručka bude nepostradatelnou knihou nejen pro středoškolské studenty, ale i pro vysokoškoláky a pro další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

OBSAH:
Matematické tabulky a vzorce 
Úvod 
  1 Logika a množiny 
  2 Aritmetika 
  3 Algebraické rovnice 
  4 Funkce 
  5 Posloupnosti a řady 
  6 Pravděpodobnost a statistika 
  7 Planimetrie 
  8 Stereometrie 
  9 Analytická geometrie 
10 Diferenciální počet 
11 Integrální počet 
12 Tabulky 
Odlišnosti normy ISO 31-11 
Literatura 
Rejstřík 
Fyzikální a chemické tabulky a vzorce 
Úvod 
  1 Veličiny a jednotky 
  2 Vztahy 
  3 Částice, jádra, atomy, molekuly 
  4 Chemické tabulky 
  5 Mechanické a tepelné vlastnosti látek 
  6 Akustika 
  7 Elektrické a magnetické vlastnosti látek 
  8 Elektromagnetické záření 
  9 Země 
10 Vesmír 
Literatura 
Rejstřík 
Zaokrouhlené hodnoty některých veličin a jednotek 
Periodická soustava prvků 

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1776/2015-5 dne 29. ledna 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro obsahový okruh matematické vzdělání a přírodovědné vzdělání s dobou platnosti 6 let.

Výrobce
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
J.Mikulčák a kol.
Obsah
kniha
Počet stran
278