Matematika 5/2.díl

RNDr. Růžena Blažková, CSc., Ing. Jana Potůčková

Studio 1+1
ISBN: 9788086252452

Učebnice jsou součástí souboru Matematika pro 5. třídu ZŠ. Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím...

Více o produktu ↓

50 Kč -7%

0 - 5 ks
50 Kč
6 - 29 ks
49 Kč
30 a více ks
49 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Matematika 5/2.díl : 9788086252452

50 Kč

Více o produktu

Učebnice jsou součástí souboru Matematika pro 5. třídu ZŠ. Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. (MŠMT ČR pod č.j. 30668/2010-22)

Knížky nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice.

 • V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci.
 • Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou.
 • Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací.
 • V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky.
 • Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění.
 • Orientační obsah:
  Řešení aplikačních úloh
  Opakování a procvičování
  Závislosti, práce s daty
  Diagramy
  Měříme teplotu
  Soustava souřadnic
  Vyzkoušejte se
  Porovnávání úseček a jejich délek
  Porovnávání úseček, střed úsečky
  Aritmetický průměr
  Osa úsečky, osová souměrnost
  Osová souměrnost
  Vyzkoušejte se
  Písemné dělení dvojciferným dělitelem
  Vlastnosti operací sčítání a násobení
  Sčítání a násobení je asociativní
  Roznásobení závorky
  Další vlastnosti sčítání, odčítání, násobení a dělení
  Některé jednotky objemu
  Co všechno už umíme
  Aplikační úlohy
  Vyzkoušejte se
  Kružnice a kruh
  Vzájemná poloha kružnic
  Pravidelný šestiúhelník
  Konstrukce pravidelného šestiúhelníku
  Zajímavé úlohy
  Konstrukce trojúhelníku
  Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku
  Rýsujeme obdélník a čtverec
  Geometrie ve výtvarném umění
  Aplikační příklady
  Vyzkoušejte se
  Projekt deskové hry

Výrobce
Studio 1+1
Jazyk
čeština
Autor
RNDr. Růžena Blažková, CSc., Ing. Jana Potůčková
Obsah
kniha
Počet stran
48

Často zakoupeno spolu s ↓
Matematika 5/3.díl

Matematika 5/3.díl

-7% 50 Kč
Matematika 4/1.díl

Matematika 4/1.díl

-7% 50 Kč
Matematika 5/1.díl

Matematika 5/1.díl

-6% 53 Kč