Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

J. Petáková

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071964872

Příprava k maturitě a příjímacím zkouškám na vysoké školy z matematiky. Sbírka obsahuje 4 500 úloh.

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

290 Kč * 302 Kč
-4%

0 - 4 ks
290 Kč
5 a více ks
288 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 290 Kč.

Skladem

Doprava již za za 49 Kč !

Související k produktu

Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy : 9788071964872

290 Kč

Více o produktu

Příprava k maturitě a příjímacím zkouškám na vysoké školy z matematiky. Sbírka obsahuje 4 500 úloh.

Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol. Kromě třídění úloh do jednotlivých kapitol jsou úlohy ještě systematicky seřazeny v rámci jednotlivých kapitol. Vyučující tak může podle typu třídy, ale i podle zvolené vysoké školy, snadno provést výběr úloh, které budou studenti řešit. U každé úlohy je obvykle několik variant. To proto, aby si student mohl úlohu zopakovat, ale aby i vyučující měl ještě další úlohy, které může zadat např. při písemném zkoušení. Při přípravě k přijímacím zkouškám lze studentům doporučit, které kapitoly mají podle typu zvolené vysoké školy podrobně propočítat. Sbírka obsahuje dostatečné množství úloh jednoduchých, ale i úlohy náročnější. Maximální rozsah je dán osnovami pro třídy se zaměřením na matematiku a fyziku. Je tedy možné sbírku použít také pro seminář 
z matematiky, kdy s minimálním výkladem lze řešit další úlohy, které úzce souvisejí s běžně probíraným učivem.

OBSAH:
Předmluva 
  1 Základní poznatky o výrocích a množinách 
  2 Základní typy rovnic a nerovnic 
  3 Rovnice s parametrem 
  4 Funkce 
  5 Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice 
  6 Goniometrické funkce a trigonometrie 
  7 Goniometrické rovnice a nerovnice 
  8 Mocninné funkce, lineární lomená funkce 
  9 Posloupnosti a řady 
10 Geometrie - konstrukční úlohy 
11 Geometrie - výpočty 
12 Stereometrie 
13 Vektory 
14 Analytická geometrie v rovině 
15 Analytická geometrie v prostoru 
16 Kuželosečky 
17 Komplexní čísla 
18 Kombinatorika a binomická věta 
19 Diferenciální počet a integrální počet 
20 Pravděpodobnost a statistika 
Výsledky 
Použité matematické symboly a značky 
Seznam použité literatury 

Výrobce
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
J. Petáková
Obsah
kniha
Počet stran
288