Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, I. díl + CD

E.Calda

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071960201

Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť.

Více o produktu ↓

194 Kč -2%

0 - 5 ks
194 Kč
6 - 29 ks
192 Kč
30 a více ks
190 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, I. díl + CD : 9788071960201

194 Kč

Více o produktu

Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť.

Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť. Součástí této učebnice je CD  - Funkce - výukový program pro střední školy se sbírkou úloh. Přiložené CD lze využít k doplnění článků o funkcích nejen v 1., ale i v 2. a 3. dílu učebnic této řady. 

Výukový program na CD může podstatně přispět k pochopení řady pojmů a jejich vlastností i k jejich efektivnímu procvičení. Hlavní menu výukového programu je rozděleno na tři části: teorii, sbírku příkladů a testy znalostí. Velmi hodnotné je dynamické vykreslování grafů elementárních funkcí a popis jejich vlastností z daného parametrického systému. U všech příkladů sbírky jsou výsledky, řešené příklady obsahují i postupně zobrazitelné nápovědy. Interaktivní program je vhodný pro samostudium i pro promítání přes dataprojektor, je spustitelný přímo z CD bez jakékoli instalace.

V dotisku byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.

Schválilo MŠMT čj. MSMT-6573/2014-5 dne 3. března 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět matematika s dobou platnosti 6 let.

OBSAH:
1 Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry 
2 Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie 
3 Mnohočleny 
4 Lomené výrazy 
5 Lineární funkce 
6 Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé 
7 Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 
8 Kvadratická funkce a její graf 
9 Kvadratická rovnice a nerovnice 
Výsledky úloh 
Seznam použitých symbolů a značek 
Rejstřík 

Nakladatel
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
E.Calda
Obsah
kniha
Počet stran
213